Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
47556 шийдвэр. (хуудас 1/952)
2019.04.15 183/ШШ2019/00884 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Х.Б А.М
2019.04.08 183/ШШ2019/00831 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг З.З Р.Л
2019.04.02 183/ШШ2019/00773 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Д.Б М ХХК
2019.04.01 183/ШШ2019/00759 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг О.Э Д.Н
2019.04.01 183/ШШ2019/00758 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Н СӨХ М.С
2019.04.01 183/ШШ2019/00751 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Ч.Б НШШГГ
2019.03.25 183/ШШ2019/00690 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг А ХХК М ХХК
2019.03.18 183/ШШ2019/00634 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Ц.Г Б.Б
2019.03.14 183/ШШ2019/00607 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Ч.Ө НШШГГ
2019.03.11 183/ШШ2019/00578 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг О.Б нар П.Э
2019.03.07 183/ШШ2019/00561 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг П.З Э.М
2019.02.19 183/ШШ2019/00380 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Б.О Р.Д
2019.02.18 183/ШШ2019/00368 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг С ХХК Н ХХК
2019.02.14 183/ШШ2019/00321 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Б.Б Б ХХК
2019.02.14 183/ШШ2019/00312 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Ц.О Н.О
2019.02.13 183/ШШ2019/00305 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг П.А НШШГГ
2019.01.28 183/ШШ2019/00240 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Ц ХХК Т ХХК
2019.01.22 183/ШШ2019/00204 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Б.Э Ч.М
2019.05.01 1038 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул Т СӨХ С ХХК
2019.05.08 1105 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул М.А Д.Г
2019.01.04 183/ШШ2019/00083 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Г.Н Х.Ц
2018.12.25 183/ШШ2019/00042 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Д.О М ХХК
2018.12.25 183/ШШ2019/00039 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Н.Д С.Б нар
2018.12.24 183/ШШ2019/00023 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг П ХХК Т ХХК
2019.07.02 183/ШШ2019/01537 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Д ББСБ А.Ц
2019.06.27 183/ШШ2019/01513 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Б.Б Ц.О
2019.06.26 183/ШШ2019/01496 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Д.Э Д.О
2019.06.24 183/ШШ2019/01461 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Ү.Н К ХХК
2019.06.24 183/ШШ2019/01466 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Д.М Э ХХК
2019.06.21 183/ШШ2019/01454 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Ц.С Б.Б
2019.06.20 183/ШШ2019/01432 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Ц ХХК Т ХХК
2019.06.19 183/ШШ2019/01420 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Д ХХК Н.Ч
2019.06.12 183/ШШ2019/01360 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг С ХХК Э ХХК
2019.06.12 183/ШШ2019/01364 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Н.Б Х.Д, Д.Т
2019.06.11 183/ШШ2019/01358 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Ж.А Ж.Н
2019.06.07 183/ШШ2019/01326 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Б.Н Г.М
2019.06.05 183/ШШ2019/01298 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг О.Г А ХХК
2019.06.05 183/ШШ2019/01307 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Т ХХК Ц.Н, Э.О нар
2019.05.13 1155 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул Х СӨХ Д.Н
2019.05.27 1227 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул Л.О М.Э
2019.06.04 183/ШШ2019/01297 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Б.Э Б.Ц
2019.05.16 183/ШШ2019/01178 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Цэрэнпагамын Оюунбилэг Б.С Б.Э
2019.05.27 1226 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул Ц.Б В.О
2019.06.03 1279 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул Д.З Б.М
2019.06.03 1278 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул М.М ШШГГ
2019.06.03 1277 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул Т.Х ББСБ ХХК С.Б
2019.06.05 1304 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул Х Р ХХК А Б М ХХК
2019.06.07 1327 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул М.Э Г.Д
2019.07.08 1590 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул Б.Б Д.Э
2019.07.08 1586 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Доржсүрэнгийн Мөнгөнтуул Б.И Ч.Х