Шийдвэрийн дэлгэрэнгүй

Шийдвэрийн төрөл Шийдвэр
Oгноо 2013-02-05
Дугаар 2831/с
Хэргийн индекс 015/2013/0469/и
Шүүх Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх
Шүүгч Шаравын Оюунханд
Нэхэмжлэгч MICC XXK
Хариуцагч Сүү ХК
Гуравдагч этгээд
Маргааны төрөл Бусад хуулиар
Хүчинтэй эсэх Тийм
Шийдвэрийн товч

 

Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëèéí 115.2.2, 116,118 äóãààð ç¿éë¿¿äýä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí

ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

 

  1. Èðãýíèé õóóëèéí 359 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 359.1-ä çààñíààð õàðèóöàã÷ Ñ¿¿ ÕÊ-èàñ 112 680 000 òºãðºãèéã ãàðãóóëæ  íýõýìæëýã÷ MICC ÕÕÊ-íä îëãîæ, íýõýìæëýëèéí øààðäëàãààñ 44 684 100  òºãðºãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñóãàé.

 

  1. Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 60 äóãààð ç¿éëèéí 60.1, 57 äóãààð ç¿éëèéí 57.1-ä çààñíààð íýõýìæëýã÷èéí òýìäýãòèéí õóðààìæèä óðüä÷èëàí òºëñºí 1 110 235 òºãðºãèéã òºñâèéí îðëîãîä õýâýýð ¿ëäýýæ õàðèóöàã÷ààñ  112 680 000  òºãðºãò íîãäîõ õóðààìæ 721 350 òºãðºãèéã ãàðãóóëæ íýõýìæëýã÷èä îëãîñóãàé.

 

3.Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 119 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 119.2, 120 äóãààð ç¿éëèéí 120.2-ò çààñíààð øèéäâýð òàíèëöóóëàí ñîíñãîìîãö õ¿÷èíòýé áîëîõ áà çîõèã÷èä øèéäâýðèéã ãàðäàí àâñàí ºäðººñ õîéø Èðãýíèé äàâæ çààëäàõ øàòíû 10 äóãààð ø¿¿õýä 14 õîíîãèéí äîòîð ãîìäîë ãàðãàõ ýðõòýé áîëîõûã òàéëáàðëàñóãàé.

 

 

 

ÄÀÐÃÀËÀÃ× Ø¯¯Ã×                                  Ø.ÎÞÓÍÕÀÍÄ

Шийдвэр бүрэн эхээрээ
Шийдвэрийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд манай сайтад нэвтэрсэн байх шаардлагaтай.
Ta энд дарж нэвтэрнэ үү.

Энэ хэргийн бусад шийдвэрүүд

Өөр шийдвэр байхгүй байна.