Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
1654 шийдвэр. (хуудас 1/34)
2017.10.13 001/ХТ2017/01166 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Э З.А
2017.10.13 001/ХТ2017/01167 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Г.Л Т ХХК
2017.10.13 001/ХТ2017/01168 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Т.Ш А.С, Г.О, Б.Б
2017.10.17 001/ХТ2017/01187 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Э.Ч С.Б, М.Б нар
2017.10.27 001/ХТ2017/01286 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.Н Ц.А-, Д.Д
2017.10.27 001/ХТ2017/01287 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Д.Б Л.Ш
2017.10.26 001/ХТ2017/01278 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан С.Д Баян-Өлгий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017.10.24 001/ХТ2017/01262 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ш.Н, А.Э нар А.Б
2017.10.24 001/ХТ2017/01263 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.Т Ж.Н
2017.10.24 001/ХТ2017/01261 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Л.Д О.С
2017.10.20 001/ХТ2017/01237 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х.Ж Баян-Өлгий аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
2017.10.20 001/ХТ2017/01236 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан У.Н Т ТӨҮГ
2017.10.20 001/ХТ2017/01239 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Д.Н Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг
2017.10.19 001/ХТ2017/01203 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ц.Б Ө ХХК
2017.10.19 001/ХТ2017/01205 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ө.Э З ОНӨААТҮГ
2017.10.19 001/ХТ2017/01199 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан М.Л Ховд аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний алба
2017.10.19 001/ХТ2017/01200 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ж.Б Хэнтий аймгийн Биеийн тамир спортын газар
2017.10.19 001/ХТ2017/01207 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Г.Г Ашигт малтмал, газрын тосны газар
2017.10.19 001/ХТ2017/01204 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.С У ОНӨААТҮГ
2017.10.19 001/ХТ2017/01202 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Д М ХК
2017.10.17 001/ХТ2017/01188 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Я.Б, Б.Н нар У ТӨҮГ
2017.10.17 001/ХТ2017/01187 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Э.Ч С.Б, М.Б нар
2017.10.13 001/ХТ2017/01168 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Т.Ш А.С, Г.О, Б.Б
2017.10.13 001/ХТ2017/01167 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Г.Л Т ХХК
2017.10.13 001/ХТ2017/01166 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Э З.А
2017.10.12 001/ХТ2017/01149 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Н.С Б.Б, Б.З
2017.10.12 001/ХТ2017/01150 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б ХХК Ц.О
2017.10.12 001/ХТ2017/01148 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.М С ХХК
2017.10.10 001/ХТ2017/01146 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Ш.Д Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар
2017.10.10 001/ХТ2017/01145 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Б Б.Х
2017.10.10 001/ХТ2017/01144 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х ХК Т ХХК, А ХХК
2017.10.06 001/ХТ2017/01128 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Т банк Д.Ч-, Ц.У-нар
2017.10.06 001/ХТ2017/01127 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан И.Б Ш.Е
2017.09.21 001/ХТ2017/00995 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа У.Н “Т Б” ХХК
2017.10.03 001/ХТ2017/01079 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Б Д.Ш
2017.09.21 001/ХТ2017/00996 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Н У”ХХК “ Э Э Э”ХХК
2017.09.28 001/ХТ2017/01045 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Э С.Н
2017.10.17 001/ХТ2017/01194 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг О.И ББСБ ХХК Ч.А, Б.Б нар
2017.09.21 001/ХТ2017/00998 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ж.С ДГА-ийн ЗД
2017.09.26 001/ХТ2017/01025 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.М Ц.О
2017.09.26 001/ХТ2017/01026 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож П ХХК Ц.Б
2017.09.29 001/ХТ2017/01058 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Д.А Ю ХХК
2017.10.13 001/ХТ2017/01181 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг К.Б ХХК С.Д, Д.С нар
2017.09.21 001/ХТ2017/00991 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.А НШГА
2016.09.22 001/ХТ2017/01018 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.У С.М
2017.09.22 001/ХТ2017/01017 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож С.Д Г ТББ
2017.09.26 001/ХТ2017/01024 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ц.Б нар В ХХК
2017.10.05 001/ХТ2017/01117 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож А.О Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын 16 дугаар цэцэрлэг
2017.09.15 001/ХТ2017/00966 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг К.Э Э.Ш
2017.09.21 001/ХТ2017/00997 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Ш “Т Б” ХХК