Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
1654 шийдвэр. (хуудас 2/34)
2017.10.05 001/ХТ2017/01116 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож О.А Баян-Өлгий аймаг Өлгий сумын 16 дугаар цэцэрлэг
2017.09.28 001/ХТ2017/01043 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Л.Б Д.М
2017.09.21 001/ХТ2017/00992 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Д.Б Р.А
2017.09.22 001/ХТ2017/00999 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.О Төрийн банк ХХК
2017.09.21 001/ХТ2017/00990 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Б.Х Монгол Улсын Хөгжлийн банк
2017.09.21 001/ХТ2017/00993 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Х.Э нар Ц.О
2017.09.22 001/ХТ2017/01016 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Дорноговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг Г.У
2017.09.19 001/ХТ2017/0001061 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа С.Э, Д.А “Х Б”ны Чойр салбар, Я.П нарт
2017.10.03 001/ХТ2017/01078 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Д ХХК ШШАГ
2017.09.19 001/ХТ2017/00998 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “МАК”ХХК “Т Ц”ХХК
2017.09.19 001/ХТ2017/00982 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “ Л Ф “ХХК Х.Ч
2017.09.29 001/ХТ2017/01057 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Д.О ШШГА
2017.09.19 001/ХТ2017/00979 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Ж.М “УБТЗ
2017.09.19 001/ХТ2017/00981 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа .О, Ж.Б, Б.Н Б.П, Л.Б нарт
2017.09.22 001/ХТ2017/01002 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Ч ХХК Ж ХХК
2017.09.15 001/ХТ2017/000969 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг М.Б Б ХХК
2017.09.19 001/ХТ2017/00978 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Г.Я Д.П
2017.09.26 001/ХТ2017/01028 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг С.П. ХХК М.П.И. ХХК
2017.09.26 001/ХТ2017/01027 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Г.ХХК Ё.М, Н.Б нар
2017.09.19 001/ХТ2017/00983 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.М Д.Г, О.Жнарт
2017.09.29 001/ХТ2017/01068 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг С.З НШГА
2017.09.29 001/ХТ2017/01225 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Ч.У НШГА
2017.09.15 001/ХТ2017/00961 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Г.А Г Х Я,БНХАУ-ын Э Х С Кнарт
2017.10.03 001/ХТ2017/01090/ Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Х.Х.А.А.Я-ны Т.Э.Д.С Д.Г.Т ХК
2017.09.28 001/ХТ2017/01225 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Н.Д ХХК Б ХХК
2017.09.29 001/ХТ2017/01069 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Б.Г А.У
2017.10.06 001/ХТ2017/01114 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг П.Х НШГА
2017.10.06 001/ХТ2017/01115 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Б.Т. ХХК ШШГА, Д.В.А ХХК
2017.09.15 001/ХТ2017/06398/и Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Т Б” ХХК “У Т З”
2017.10.03 001/ХТ2017/01088 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг И.З М.Г, Д.Ц нар
2017.09.15 001/ХТ2017/00968 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Э ББСБ ХХК Ө.О
2017.09.14 001/ХТ2017/00945 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Г.Г Ж.Э.П. ХХК
2017.09.28 001/ХТ2017/01048 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Б.С 11-р цэцэрлэг
2017.09.15 001/ХТ2017/00965 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Г.Б НШГА
2017.09.15 001/ХТ2017/00960 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Н.Э-О “У Ц Т С”ТӨХК
2017.09.17 001/ХТ2017/00963 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.З “Х Р”
2017.09.28 001/ХТ2017/01046 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг С.Б Б_Ш
2017.10.05 001/ХТ2017/01095 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.М Ц.М, Д.Г нарт
2017.09.15 001/ХТ2017/00962 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Б.Г “Э Т Т” ХК
2017.10.06 001/ХТ2017/01113 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Э.Э.Ж.Ю ХХК НШГА
2017.10.17 001/ХТ2017/01184 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ц.М “Ө” ХХК
2017.10.05 001/ХТ2017/01102 Улсын дээд шүүх Гүррагчаагийн Алтанчимэг Т.А Ц.Д.Ү.С ТӨХК
2017.09.12 001/ХТ2017/00949 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “Ц Э Ц”ХХК “Н К”ХХК
2017.09.14 001/ХТ2017/00951 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “ С М Г” ХХК “ Ш Г” ХК
2017.10.17 001/ХТ2017/01183 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.Т “С” ХХК
2017.09.12 001/ХТ2017/00948 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа “М Х Ч” ХХК “Э Ү” ХХК
2017.10.17 001/ХТ2017/01182 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.Д “М” ХК
2017.09.12 001/ХТ2017/00950 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа Г.Б Б.Х.З.Х.Б.А.А
2017.09.12 001/ХТ2017/00947 Улсын дээд шүүх Пунцагийн Золзаяа В.Ч Т.Т
2017.10.13 001/ХТ2017/01164 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ж.Н Ө.О