Иргэний хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
1654 шийдвэр. (хуудас 4/34)
2017.09.22 001/ХТ2017/01010 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Х.С, Б.Э Тогтвортой амьжиргаа 3 төсөл, Монгол Улсын Сангийн яам
2017.09.22 001/ХТ2017/01011 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Т Э ХХК
2017.09.22 001/ХТ2017/01009 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Р.А, Л.Э Т.Т
2017.09.22 001/ХТ2017/01015 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан М ХХК Э ХХК
2017.09.22 001/ХТ2017/01012 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан М.У Т ХХК
2017.09.22 001/ХТ2017/01013 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан М.А М ХХК
2017.09.22 001/ХТ2017/01014 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан К ХХК Ц.Т
2017.09.22 001/ХТ2017/01007 Улсын дээд шүүх Цэндийн Амарсайхан Б.Н, С.Б Д.Б
2017.10.06 001/ХТ2017/01111 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Н Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017.10.05 001/ХТ2017/01106 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.О, П.З "Ю" ХХК
2016.10.05 001/ХТ2017/01104 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ж ХХК Д.Г
2017.10.03 001/ХТ2017/01071 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б "Ю" ХХК
2017.10.03 001/ХТ2017/01072 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Г ХХК Т.Н
2017.09.19 001/ХТ2017/00974 Улсын дээд шүүх Готовдоржийн Цагаанцоож Д.О Г.Ө Ч.Г
2017.10.03 001/ХТ2017/01074 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “Т” ХХК Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017.10.03 001/ХТ2017/01076 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “ББ” ХХК Г.М, М.М нарт
2017.10.03 001/ХТ2017/01075 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.Н Х.Э
2017.10.06 001/ХТ2017/01107 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.Э, С.Г Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар төмөр зам Улаанбаатар төмөр замын Тээш худалдааны төв нарт
2017.10.06 001/ХТ2017/01109 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах М.О Б.М
2017.10.06 001/ХТ2017/01108 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “К” ХХК “ОХ” ХХК
2017.09.29 001/ХТ2017/01049 Улсын дээд шүүх Дагвадоржийн Тунгалаг П.Х Х.Б
2017.10.10 001/ХТ2017/01138 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.Б Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017.10.13 001/ХТ2017/01163 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Л.Б Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017.10.05 001/ХТ2017/01094 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.Р Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын хүүхдийн 18 дугаар цэцэрлэг
2017.09.26 001/ХТ2017/01020 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах “АЭБ” ХХК Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтэс Татварын ерөнхий газар нарт
2017.09.28 001/ХТ2017/01039 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Х.Ж Б.М
2017.09.28 001/ХТ2017/01037 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ч.Б Үйлдвэр урлалын политехник коллеж
2017.09.28 001/ХТ2017/01034 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Д.Б Дархан-Уул аймаг дахь Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн
2017.09.26 001/ХТ2017/01019 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах А.О Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
2017.10.13 001/ХТ2017/01178 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон "Г" ТӨҮГ "Б" ХХК
2017.10.10 001/ХТ2017/01143 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Х Банк Г.С, Г.Г
2017.10.06 001/ХТ2017/01122 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Б.Ү "С" ХХК
2017.10.05 001/ХТ2017/01091 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон С.Б Х
2017.10.05 001/ХТ2017/01092 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон "А" ХХК С
2017.10.03 001/ХТ2017/01087 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Б Л ХХК
2017.10.03 001/ХТ2017/01086 Улсын дээд шүүх Дашхүүгийн Цолмон Б Т
2017.09.29 001/ХТ2017/01050 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд М ББСБ ХХК Ч.Т, Ж.С
2017.09.28 001/ХТ2017/01033 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд П.Б М" ХХК, Х.Д
2017.08.28 001/ХТ2017/01035 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Т.Г П.С
2017.09.26 001/ХТ2017/01022 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Д.А нар "Э" ХХК
2017.09.28 001/ХТ2017/01036 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд С Л ХХК
2017.09.26 001/ХТ2017/01023 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Р.Х Ж.Ш
2017.09.14 001/ХТ2017/00941 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Х ХХК Т.Х
2017.09.15 001/ХТ2017/00957 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд А компани Б.М
2017.09.15 001/ХТ2017/00959 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Б.Б, Э.Э Ц,О
2017.09.15 001/ХТ2017/00956 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ө.Д, Ц.Н П.У
2017.09.15 001/ХТ2017/00958 Улсын дээд шүүх Хуушааны Эрдэнэсувд Ч. Ж Л.Г
2017.09.29 001/ХТ2017/01052 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Ш Я.Ч, Н.Э нарт
2017.09.21 001/ХТ2017/00988 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Говьсүмбэр аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дэргэдэх Цөм сүргийн үржлийн төв Н.Э
2017.09.21 001/ХТ2017/00987 Улсын дээд шүүх Батсүрэнгийн Ундрах Б.Э Б.М