Шүүхүүд

Нэр Холбоо барих хаяг
Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын гудамж
Утас:51-263446 Факс:70118669 Зип код:
Веб сайт: http://www.sukhbaatar.court.gov.mn/
Е-майл: irgen_ankhan1@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг
Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө
Утас:320791 Факс:11-341474 Зип код:
Веб сайт: http://www.khan-uul.court.gov.mn/
Е-майл: irgen_ankhan2@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүрэг
Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
Утас:70212094 Факс:70210234 Зип код:
Веб сайт: http://baganuurshuukh.mn/
Е-майл: irgen_ankhan3@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Багануур дүүрэг болон Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум
Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
Утас:70233880 Факс:70232508 Зип код:
Веб сайт: www.court4th.mn
Е-майл: nalaikh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Налайх, Багахангай дүүрэг болон Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан, Эрдэнэ сумд
Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Их засагийн өргөн чөлөө
Утас:11-450329 Факс:11-458385 Зип код:
Веб сайт: http://www.eruu-ankhan1.court.gov.mn/
Е-майл: eruu_ankhan1@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянзүрх дүүрэг, Их засгийн өргөн чөлөө
Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Замчдын гудамж
Утас:11-326586 Факс:11-326586 Зип код:
Веб сайт: http://www.bayangol.court.gov.mn/
Е-майл: eruu_ankhan2@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүрэг
Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг
Утас:70212094 Факс:70210234 Зип код:
Веб сайт: http://baganuurshuukh.mn/
Е-майл: eruu_ankhan3@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Багануур дүүрэг болон Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум
Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг
Утас:70232518 Факс: Зип код:
Веб сайт: http://bagakhangai-nalaikh.court.gov.mn/
Е-майл: eruu_ankhan4@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн Налайх, Багахангай дүүрэг болон Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан, Эрдэнэ сумд
Захиргааны хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум
Утас:70332942 Факс:70332930 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.ar.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa1@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум
Утас:70423705 Факс:70423705 Зип код:
Веб сайт: http://www.courtbu.mn/
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум
Утас:70440554 Факс:70442453 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.bkh.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa3@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум
Утас:70484175 Факс:70483775 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa4@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 5 дугаар шүүх Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум
Утас:70543129 Факс:70543129 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa5@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70370023 Факс:70373331 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.da.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa6@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 7 дугаар шүүх Дорноговь аймаг /Сайншанд сум/
Утас:70522612 Факс:70522612 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/frontend/
Е-майл: zakhirgaa7@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 8 дугаар шүүх Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70582228 Факс:70584971 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.dd.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa8@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 9 дүгээр шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Утас:70522418 Факс:70593692 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.du.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa9@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 10 дугаар шүүх Завхан аймаг, Улиастай сум
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa10@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 11 дүгээр шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас:70356039 Факс:70359721 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa11@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган, Орхон аймгийн засаг, захиргаа нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 12 дугаар шүүх Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Утас:70533631 Факс:70533631 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.umnugobi.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa12@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 13 дугаар шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322788 Факс:70322448 Зип код:
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa13@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум
Утас:70518447 Факс:70518671 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.su.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa14@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 15 дугаар шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:70272421 Факс:70273881 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.tuv.mn/
Е-майл: zakhirgaa15@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүх Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452484 Факс:70452484 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa16@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 17 дугаар шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:70432552 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa17@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 18 дугаар шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум
Утас:70383257 Факс:70384652 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: zakhirgaa18@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 19 дүгээр шүүх Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70562290 Факс:70562290 Зип код:
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn/
Е-майл: zakhirgaa19@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:331063 Факс:264681 Зип код:
Веб сайт: http://www.admincourt.gov.mn/main/
Е-майл: zakhirgaa20@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 1 дүгээр шүүх
Утас:70332867 Факс:70332867 Зип код:65139
Веб сайт: http://www.court.ar.gov.mn
Е-майл: sum_dund1@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 2 дугаар шүүх Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум
Утас:70427000 Факс:70427000 Зип код:83129
Веб сайт: http://www.courtbu.mn
Е-майл: bayan-ulgii_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 3 дугаар шүүх Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум
Утас:70440554 Факс:70442186 Зип код:64101
Веб сайт: http://www.court.bkh.gov.mn
Е-майл: sum_dund3@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 4 дүгээр шүүх Булган сум Булган аймаг
Утас:70342204 Факс:70342989 Зип код:63085
Веб сайт: http://www.court.bu.gov.mn
Е-майл: sum_dund4@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 5 дугаар шүүх Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум
Утас:70484175 Факс:70483775 Зип код:82130
Веб сайт: http://www.court.go.gov.mn
Е-майл: sum_dund5@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 6 дугаар шүүх Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум
Утас:70543129 Факс:70543010 Зип код:42019
Веб сайт: http://www.court.gs.gov.mn
Е-майл: sum_dund6@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж, Дорноговь аймгийн Айраг, Даланжаргалан сумд болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумд
Сум дундын 7 дугаар шүүх Дархан-Уул аймаг Дархан сум
Утас:70370023 Факс:70373180 Зип код:45065
Веб сайт: http://www.darkhancourt.mn/
Е-майл: sum_dund7@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 8 дугаар шүүх Дорноговь аймаг Сайншанд сум
Утас:70522340 Факс:70522340 Зип код:44107
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/frontend/
Е-майл: sum_dund8@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд
Сум дундын 9 дүгээр шүүх Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум
Утас:70521158 Факс:70521158 Зип код:44013
Веб сайт: http://www.court.zamin-uud.do.gov.mn/
Е-майл: sum_dund9@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Эрдэнэ, Өргөн, Замын-Үүд сумд
Сум дундын 10 дугаар шүүх Дорнод аймаг /Хэрлэн сум/
Утас:70582228 Факс:70584865 Зип код:21075
Веб сайт: http://www.court.dd.gov.mn/
Е-майл: sum_dund10@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 11 дүгээр шүүх Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум
Утас:70593016 Факс:70593692 Зип код:48101
Веб сайт: http://www.court.du.gov.mn/
Е-майл: sum_dund11@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дундговь аймгийн Цагаан-дэлгэр, Баянжаргалан сумдаас бусад бүх засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 12 дугаар шүүх Завхан аймаг, Улиастай
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:81095
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: sum_dund12@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд
Сум дундын 13 дугаар шүүх Завхан аймаг, Тосонцэнгэл сум
Утас:70468075 Факс:70468033 Зип код:81030
Веб сайт: http://court.tosontsengel.za.gov.mn/
Е-майл: sum_dund13@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Завхан аймгийн Тэс, Баянтэс, Баянхайрхан, Асгат, Түдэвтэй, Нөмрөг, Тэлмэн, Их-Уул, Тосонцэнгэл сумд
Сум дундын 14 дүгээр шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум,
Утас:70359678 Факс:70357301 Зип код:61000
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: sum_dund14@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 15 дугаар шүүх Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум
Утас:70533631 Факс:70532306 Зип код:46081
Веб сайт: http://www.court.umnugobi.gov.mn/
Е-майл: sum_dund15@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган, Гурвантэс, Даланзадгад, Мандал-Овоо, Номгон, Ноён, Сэврэй, Ханхонгор, Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд
Сум дундын 16 дугаар шүүх Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум
Утас:70535181 Факс:70535161 Зип код:
Веб сайт: www.khanbogd.om.court.gov.mn,
Е-майл: sum_dund16@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций, Ханбогд сумд
Сум дундын 17 дугаар шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322788 Факс:70322257 Зип код:62173
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: sum_dund17@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд
Сум дундын 18 дугаар шүүх Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум
Утас:70327628 Факс:70327389 Зип код:62090
Веб сайт: http://www.kharkhorincourt.gov.mn/
Е-майл: kharkhorin_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий, Есөнзүйл, Өлзийт, Бүрд, Баян-Өндөр сумд болон Төв аймгийн Эрдэнэсант сум
Сум дундын 19 дүгээр шүүх Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт
Утас:70518447 Факс:70518727 Зип код:01512-21727
Веб сайт: http://www.court.su.gov.mn/
Е-майл: sum_dund19@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 20 дугаар шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум
Утас:70362294 Факс:7036-2294 Зип код:43081
Веб сайт: http://www.court.se.gov.mn/
Е-майл: selenge@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд
Сум дундын 21 дүгээр шүүх Сэлэнгэ аймаг Мандал сум
Утас:70367668 Факс:70362339 Зип код:43030
Веб сайт: http://www.court.zuunkharaa.se.gov.mn/
Е-майл: sum_dund21@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол сумд болон Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр сумд
Сум дундын 22 дугаар шүүх Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум, хөтөл
Утас:70368133 Факс:70368451 Зип код:43131
Веб сайт: http://www.court.khotol.se.gov.mn/
Е-майл: sum_dund22@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Сант, Сайхан сумд
Сум дундын 23 дугаар шүүх Төв аймаг, Зуунмод сум
Утас:70272421 Факс:70272695 Зип код:41111
Веб сайт: http://www.court.tuv.mn/
Е-майл: sum_dund23@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Төв аймгийн Зуунмод, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Лүн, Өндөрширээт, Архуст, Аргалант, Цээл, Баянчандмань, Заамар, Угтаалцайдам сумд
Сум дундын 24 дүгээр шүүх Увс аймаг, Улаангом сум
Утас:70452484 Факс:70452202 Зип код:85165
Веб сайт: http://www.court.uv.gov.mn/
Е-майл: sum_dund24@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 25 дугаар шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:50434167 Зип код:84147
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: sum_dund25@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд
Сум дундын 26 дугаар шүүх Ховд аймаг, Булган сум
Утас:70436280 Факс:70436261 Зип код:84211
Веб сайт: http://www.court26.kho.gov.mn/
Е-майл: bulgan_kho_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч, Цэцэг, Мөст, Мөнххайрхан сумд
Сум дундын 27 дугаар шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Утас:70383257 Факс:70382539 Зип код:01382-22517
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: sum_dund27@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Сум дундын 28 дугаар шүүх Хэнтий аймаг, Өндөрхаан
Утас:70562191 Факс:70562516 Зип код:23123
Веб сайт: http://www.courtkhe.mn/
Е-майл: sum_dund28@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хэнтий аймгийн Мөрөн, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Өмнө-Дэлгэр, Батширээт, Биндэр, Баян-Адарга, Дадал, Норовлин, Баян-Овоо, Батноров, Хэрлэн сумд
Сум дундын 29 дүгээр шүүх Хэнтий аймаг, Бор өндөр сум
Утас:70567006 Факс:70567164 Зип код:23185
Веб сайт: http://borundur.khe.court.gov.mn/
Е-майл: sum_dund29@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорноговь аймгийн Иххэт сум болон Хэнтий аймгийн Галшар, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сумд
Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Утас: Факс: Зип код:
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал:
Нэр Холбоо барих хаяг
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх Дорнод аймаг, Чойбалсан
Утас:70582228 Факс:70584840 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.dd.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh1@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод, Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сумаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх Дорноговь аймаг, Сайншанд сум
Утас:70522144 Факс:70522144 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/frontend/
Е-майл: irgen_davakh2@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумд
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Утас:70533631 Факс:70532445 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.umnugobi.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh3@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумдаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322909 Факс:70322909 Зип код:
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh4@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Эрдэнэсант сум
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх Завхан аймаг, Улиастай
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh5@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай, Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:70433843 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh6@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас:70356039 Факс:70359678 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh7@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган, Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Утас:70383257 Факс:70382251 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh8@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70375085 Факс:70375612 Зип код:
Веб сайт: http://www.courtda.mn/
Е-майл: darkhan_davakh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр сумд
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Баруун сэлбийн гудамж -13
Утас:320791 Факс:310678 Зип код:
Веб сайт: http://court.ub.gov.mn/
Е-майл: irgen_davakh10@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Зуунмод, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Лүн, Өндөрширээт, Архуст, Аргалант, Цээл, Баянчандмань, Заамар, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Баян, Эрдэнэ, Баянжаргалан сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Утас:70582228 Факс:70584840 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.dd.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh1@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дорнод, Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сумаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүх Дорноговь аймаг, Сайншанд сум
Утас:70522602 Факс:70522602 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.do.gov.mn/frontend/
Е-майл: eruu_davakh2@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумд
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум
Утас:70533631 Факс:70532445 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.umnugobi.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh3@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумдаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр шүүх Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум
Утас:70322909 Факс:70322909 Зип код:
Веб сайт: http://court.ov.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh4@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Эрдэнэсант сум
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх Завхан аймаг, Улиастай сум
Утас:70463630 Факс:70463969 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.za.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh5@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Говь-Алтай, Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх Ховд аймаг, Жаргалант сум
Утас:70433912 Факс:70433843 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.kho.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh6@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум
Утас:70356039 Факс:70359678 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.or.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh7@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Булган, Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх Хөвсгөл аймаг, Мөрөн хот
Утас:70383257 Факс:70382251 Зип код:
Веб сайт: http://www.court.khs.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh8@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Утас:70375085 Факс:70375612 Зип код:
Веб сайт: http://www.courtda.mn/
Е-майл: darkhan_davakh_tg@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр сумд
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Баруун сэлбийн гудамж -13
Утас:320791 Факс:310678 Зип код:
Веб сайт: http://court.ub.gov.mn/
Е-майл: eruu_davakh10@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Зуунмод, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Лүн, Өндөрширээт, Архуст, Аргалант, Цээл, Баянчандмань, Заамар, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Баян, Эрдэнэ, Баянжаргалан сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум
Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:7013-0104 Факс:7013-0104 Зип код:
Веб сайт: www.admincourt2.gov.mn
Е-майл: contact@admincourt2.gov.mn, zakhirgaa_davakh@shuukh.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Монгол Улсын засаг засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж
Нэр Холбоо барих хаяг
Улсын дээд шүүх Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж
Утас:51-261455 Факс:11-320622 Зип код:
Веб сайт: www.supremecourt.mn
Е-майл: info@supremecourt.mn
Нутаг дэвсгэрийн харьяалал: Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж