IMG-LOGO
 2022-11-23

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Р.Онончимэг: Бодлогын баримт бичиг батлагдсаны дараа үе шаттайгаар зураглал гарган хэрэгжүүлнэ

       Ийгл(Eagle) телевизийн "Зочны цаг" нэвтрүүлэгт Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Р.Онончимэг оролцож, "Шүүхийн захиргаанд мэдээллийн технологи, шүүхийн үйлчилгээ, удирдлагын шинэ хэлбэрийг нэвтрүүлэх нэгдсэн бодлого"-ын талаар тодруулга, мэдээлэл өгч байна.

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс