Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2013-11-03
Шүүх Сум дундын 2 дугаар шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Анхан шатны шүүхийн өнгөрсөн долоо хоногт шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн

тойм:2014.10.20-2014.10.24

1.    М.Зибатын хүсэлттэй ажилласан байдал тогтоолгохыг хүссэн иргэний хэргийг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж 
2.    Х.Бахытгүлийн нэхэмжлэлтэй Х.Хунанбайд холбогдох 599000 төгрөг гаргуулахыг хүссэн иргэний хэргийг хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж хэрэгсэхгүй болгож,
3.    С.Айгүлийн нэхэмжлэлтэй Х.Хунанбайд холбогдох эцэг тогтоолгохыг хүссэн иргэний хэргийг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,
4.    Д.Хуатын хүсэлттэй ажилласан байдал тогтоолгохыг хүссэн иргэний хэргийг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,
5.    О.Ахмаралын хүсэлттэй ажилласан байдал тогтоолгохыг хүссэн иргэний хэргийг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,
6.    Капитал банкны нэхэмжлэлтэй М.Манард холбогдох 3748402 төгрөг гаргуулахыг хүссэн иргэний хэргийг хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,
7.    Ахмадын Холбооны ТББ-ын нэхэмжлэлтэй Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад холбогдох цалин, урамшуулал гаргуулахыг хүссэн иргэний хэргийг хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг биелүүлснийг баталж хэрийг хэрэгсэхгүй болгож,
8.    С.Айгүлийн нэхэмжлэлтэй Х.Хунанбайд холбогдох эцэг тогтоолгохыг хүссэн иргэний хэргийг нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,
9.    Ш.Нурланы нэхэмжлэлтэй Баяннуур сумын хүүхдийн цэцэрлэгт холбогдох ажилд эгүүлэн тогтоолгохыг хүссэн иргэний хэргийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож,
10.     Х.Нухын нэхэмжлэлтэй Өлгий сумын Хот тохижуулах албанд холбогдох ажилд эгүүлэн тогтоолгохыг хүссэн иргэний хэргийн нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсаныг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,
11.    А.Бермекийн нэхэмжлэлтэй Өлгий сумын 2 дугаар ахлах сургуульд холбогдох ажилд эгүүлэн тогтоолгохыг хүссэн иргэний хэргийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,
12.     А.Женисбекийн нэхэмжлэлтэй Б.Жанкелдид холбогдох 1170000 төгрөг гаргуулахыг хүссэн иргэний хэргийн хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,
13.    З.Хайырлысын нэхэмжлэлтэй Аймгийн Засаг даргад холбогдох 366000 төгрөг гаргуулахыг хүссэн иргэний хэргийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,
14.    Х.Бауыржаны нэхэмжлэлтэй ХААН банкинд холбогдох ажилд эгүүлэн тогтоолгохыг хүссэн иргэний хэргийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн болно. 

 

Оруулсан 2014-11-04 11:14:17
Үзсэн 688

Хэвлэх | Буцах