Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2014-01-03
Шүүх Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

                                                   Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар

                                                                 шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2014 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр                           Баасан гариг                                                                                                 

 

1.Хан-Уул дүүргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 1504 дүгээр шийдвэртэй, Сангийн яамны нэхэмжлэлтэй, Монгол Хайрцаг ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэлгчийн гомдлоор хэлэлцэнэ.

Илтгэгч шүүгч М.Наранцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаав.

2.Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1458 дугаар шийдвэртэй, Ж.Баттөрийн нэхэмжлэлтэй, Санхүүгийн зохицуулах хороонд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэнэ.

Илтэгч шүүгч М.Наранцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

3.Баянгол дүүргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 2247 дугаар шийдвэртэй, Л.Ганчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Н.Мөнхжаргалд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэнэ.

Илтгэгч шүүгч М.Наранцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаав.

4.Баянгол дүүргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 2298 дугаар шийдвэртэй, Мфикс Капитал ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Оюунгэрэлд холбогдох ирэгний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцэнэ.

Илтгэгч шүүгч М.Наранцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: шүүх хуралдаан хойшилсон.

5.Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 1998 дугаар шийдвэртэй, Б.Батчимэгийн нэхэмжлэлтэй, Нью Войс ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэнэ.

Илтгэгч шүүгч М.Наранцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

6.Баянзүрх дүүргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2272 дугаар шийдвэртэй, Москва Комплекс ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Даймондсаен ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцэнэ.

Илтгэгч шүүгч Ч.Оюунцэцэг.

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

7.Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 1602 дугаар шийдвэртэй, Х.Ариун-Эрдэнийн нэхэмжлэлтэй, С.Ганболдод холбогдох иргэний хэргийг зохигчдын гомдлоор хэлэлцэнэ.

Илтгэгч шүүгч Ч.Оюунцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаав.

8.Чингэлтэй дүүргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 1519 дүгээр шийдвэртэй, Дөрвөн Сүжит ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Эрдэнэс таван толгой ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэнэ.

Илтгэгч шүүгч Ч.Оюунцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаав.

9.Баянгол дүүргийн шүүхийн 2013 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1805 дугаар шийдвэртэй, Д.Баясгалангийн нэхэмжлэлтэй, Д.Цэндэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэнэ.

Илтгэгч шүүгч Ч.Оюунцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

10.Хан-Уул дүүргийн шүүхийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1374 дүгээр шийдвэртэй, Ч.Чимэддолгорын нэхэмжлэлтэй, П.Баттөмөрт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлэцэнэ.

Илтгэгч шүүгч Ч.Оюунцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

 

                                                    Тойм гаргасан: Шүүгчийн туслах Н.Мөнхтулга

                                                                               Утас:311148

Оруулсан 2014-01-03 17:01:49
Үзсэн 795

Хэвлэх | Буцах