Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-06-11
Шүүх Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ 6 ДУГААР ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

2015 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр, Пүрэв гараг

1. Сум дундын 24 дүгээр шүүхийн 2014 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 548 дугаар шийдвэртэй, Ж.Чулуунбаатарын нэхэмжлэлтэй, Д.Батнасанд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах журмаар гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж “Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж” шийдвэрлэв.

2. Сум дундын 25 дугаар шүүхийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 177 дугаар шийдвэртэй, Б.Гансүхийн нэхэмжлэлтэй, “Шим-Ус” ОНӨААТҮГ-т холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн давж заалдах журмаар гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж “Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж” шийдвэрлэв.   

3. Сум дундын 25 дугаар шүүхийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 180 дугаар шийдвэртэй, Б.Цэрэндамдины нэхэмжлэлтэй, “Ховд-АЗЗА” ХК-ийн ТУЗ-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах журмаар гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж “Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж” шийдвэрлэв.

4. Сум дундын 25 дугаар шүүхийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 193 дугаар шийдвэртэй, А.Ескермесийн нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах журмаар гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж “Шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж” шийдвэрлэв.

5. Сум дундын 25 дугаар шүүхийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 213 дугаар шийдвэртэй, Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, Л.Эрдэнэчимэгт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын давж заалдах журмаар гаргасан гомдлыг үндэслэн хянан хэлэлцэж “Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж” шийдвэрлэв. 

Оруулсан 2015-06-15 16:17:25
Үзсэн 522

Хэвлэх | Буцах