Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-06-22
Шүүх Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхээр 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр шүүх хуралдааны тойм

1. П.Батваагийн нэхэмжлэлтэй, Б.Мишигт холбогдох Сум дундын 7 дугаар шүүхийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 390 дугаар шийдвэртэй, иргэний хэргийг хариуцагч Б.Мишигийн давж заалдсан гомдлоор хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.5-т зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаасан.    

2. М.Соёл-Эрдэнэ, Ж.Нармандах нарын нэхэмжлэлтэй, “Хаадууд” ХХК-нд холбогдох Сум дундын 7 дугаар шүүхийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 364 дугаар шийдвэртэй, иргэний хэргийг гуравдагч этгээд Г.Мөнх-Найрамдалын давж заалдсан гомдлоор хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.4-т зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон.    

3. Х.Маратын нэхэмжлэлтэй, “Альфа констракшин” ХХК-нд холбогдох Сум дундын 7 дугаар шүүхийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 403 дугаар шийдвэртэй, иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Сонорын давж заалдсан гомдлоор хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.5-т зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаасан.    

4. Д.Жадагмаагийн нэхэмжлэлтэй, “Б.Идэрмөнхөд холбогдох Сум дундын 21 дүгээр шүүхийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 127 дугаар шийдвэртэй, иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Урантүлхүүрийн давж заалдсан гомдлоор хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.1-д зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн.

5. Э.Оюунгэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуульд холбогдох Сум дундын 21 дүгээр шүүхийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 128 дугаар шийдвэртэй, иргэний хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Сэлэнгийн давж заалдсан гомдлоор хянан хэлэлцэж, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1.2-т зааснаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан.

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд

оролцогчдын талаарх мэдээлэл

Давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн нийт хэргийн тоо

ДЗ шатны журмаар хэргийг нь шийдвэрлэхэд оролцсон хэргийн оролцогчдын тоо

ДЗ шатны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан хүний тоо

ДЗ шатны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргаагүй хүний тоо

Нүүдэллэн ажилласан эсэх

 

5

 

15

 

3

 

12

 

-

Оруулсан 2015-06-22 16:02:25
Үзсэн 458

Хэвлэх | Буцах