Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-06-17
Шүүх Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны

 1 дүгээр шүүхийн шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх хэрэг

2015 оны 06 дóãààр сарын 17-íû өдөр                                      09 цаг 00 ìèíóò Лхагва гараг

Сум дундын 10 äóãààð шүүхийн 2015 оны 04 сарын 17-íû өдрийн 248 äóãààð шийдвэртэй, З.Нацагдорийн нэхэмжлэлтэй, С.Эрдэнэсанд холбогдох иргэний хэргийг õàðèóöàã÷ С.Эрдэнэсангийн гомдлоор

Øèéäâýðëýñýí áàéäàë: Сум дундын 10 äóãààð шүүхийн 2015 оны 04 сарын 17-íû өдрийн 248 äóãààð шийдвýðèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîæ, íýõýìæëýëèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñîí.

Òîéì îðóóëñàí ø¿¿ã÷èéí òóñëàõ Ý.Õîñáàÿð

Оруулсан 2015-06-22 16:58:30
Үзсэн 471

Хэвлэх | Буцах