Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-06-19
Шүүх Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар

шүүхийн шүүх хуралдааны тойм

2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр

Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим

Баасан гараг                                                                                                                          Эхлэх 08:30 цаг

1. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 04 сарын 13-ны өдрийн 02352 -р шийдвэртэй, “Өгөөмөр-9” СӨХ-ны нэхэмжлэлтэй, Ц.Пүрэв-Очирт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

2.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн 2624-р шийдвэртэй, "Анард" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, НШГА-нд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж, шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

3.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 04 сарын 15-ны өдрийн 2647 -р шийдвэртэй, О.Цэрэнжаргалын нэхэмжлэлтэй, Э.Болорт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж, шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

4.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 02-ний өдрийн 02153-р шийдвэртэй, С.Отгонзаяа, С.Золзаяа нарын нэхэмжлэлтэй, Ч.Энхтайван, Б.Уртнасан нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж, шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

5.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 01-р сарын 26-ны өдрийн 639 -р шийдвэртэй, Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны нэхэмжлэлтэй, “Гүрэн” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

6. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 03-р сарын 24-ний өдрийн 1935 -р шийдвэртэй, "Орчлон констракшн" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Д.Уранчимэгт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж, шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

7.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 01-р сарын 29-ний өдрийн 774-р шийдвэртэй, "Санбогөнсөл" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, “Алтан кунбао” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг зохигчдын гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч С.Энхтөр

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж, шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

8. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 21-ний өдрийн 2769-р шийдвэртэй, Ц.Түвшинзаяагийн нэхэмжлэлтэй, Э.Энхбатад холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч С.Энхтөр

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаав.

9.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 02-ний өдрийн 02153-р шийдвэртэй, "Пено Андууд" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Мягмардоржид холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцэхээр шүүх хуралдаан нээв.

Илтгэгч шүүгч С.Энхтөр

Шийдвэрлэсэн байдал: шүүх хуралдааныг хойшлуулав. /2015.06.24/

10. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 03-р сарын 31-ний өдрийн 2250-р шийдвэртэй, "Мандал женерал даатгал" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Капитрон банканд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч С.Энхтөр

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж, шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

11. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 06-ны өдрийн 02950-р шийдвэртэй, О.Галбаасамбуугийн нэхэмжлэлтэй, “Наран Тээл” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч С.Энхтөр

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаав.

12.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн 2848 -р шийдвэртэй, Ц.Энхмэндийн нэхэмжлэлтэй, М.Уранхайчид холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Э.Золзаяа

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

13.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн 2655-р шийдвэртэй, Г.Базаргүр, Н.Ганхүү нарын нэхэмжлэлтэй, Л.Гантулгад холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Э.Золзаяа

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж, шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

14.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 06-ны өдрийн 2188-р шийдвэртэй, Т.Урангэрэлийн нэхэмжлэлтэй, З.Санждорж, Монголын хүрээ хийдэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Э.Золзаяа

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт орууулав.

15. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 06-ны өдрийн 3232-р шийдвэртэй, П.Ариунболдын нэхэмжлэлтэй, “Монголын нефть, хийн үндэсний ассоциаци” ТББ-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн  төлөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Э.Золзаяа

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж, шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

16. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 2339 -р шийдвэртэй, С.Нандинцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, “Эрэл” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн  гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Э.Золзаяа

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

 

 Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Г.Нямбаяр

Оруулсан 2015-06-23 09:40:07
Үзсэн 454

Хэвлэх | Буцах