Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-07-16
Шүүх Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

     Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн Эрүүгийн  хэргийн давж заалдах шатны

шүүхээр 2015 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр хянан хэлэлцсэн

       эрүүгийн  хэргийн шүүх хуралдааны тойм

2015.07.16                                                                      ¹27                                                              Дархан

1. Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Я.Туул даргалж шийдвэрлэсэн, 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 263 дугаартай шийтгэврийг эс зөвшөөрч бичсэн зөрчил гаргагч Э.Болортуяагийн давж заалдах гомдлыг 2015 оын 07 дугаар сарын 16-ны өдөр хүлээн авч танилцаад, шүүгч Б.Манлайбаатарын илтгэснээр хянан хэлэлцэв.

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүхийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1, 31 дүгээр зүйлийн 31.3.2-т зааснаар анхан шатны шүүхийн 263 дугаартай шийтгэврийг хэвээр үлдээж, зөрчил гаргагчийн гаргасан давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгон шийдвэрлэв.

                                     Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд

                                      оролцогчдын талаарх мэдээлэл

 

Давж заалдах шатны шүүхээр шийдвэрлэсэн хэргийн тоо

ДЗ шатны журмаар хэргийг нь шийдвэрлэхэд оролцсон хэргийн оролцогчдын тоо

ДЗ шатны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргасан хүний тоо

ДЗ шатны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай хүсэлт гаргаагүй хүний тоо

Нүүдэллэн ажилласан эсэх

1

1

-

-

-

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүхийн

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга     Э.Ундрам

Оруулсан 2015-07-16 16:18:36
Үзсэн 1145

Хэвлэх | Буцах