Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-07-17
Шүүх Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн

 шүүх хуралдааны тойм

2015 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр

Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны танхим

 

Баасан гараг                                                                                                                                 Эхлэх 08:30 цаг

1.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 21-ний өдрийн 03400-р шийдвэртэй, Ч.Батчимэгийн  нэхэмжлэлтэй, О.Цэгмэдэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Ж.Оюунтунгалаг

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

2.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн 02810-р шийдвэртэй, Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, “Монмяндас” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн төлөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Ж.Оюунтунгалаг

Шийдвэрлэсэн байдал: шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

3. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 08-ны өдрийн 3305-р шийдвэртэй, Д.Бямбадоржийн нэхэмжлэлтэй, НШГА-нд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Г.Даваадорж

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

4.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 02-р сарын 04-ний өдрийн 931-р шийдвэртэй, Б.Батзаяагийн нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Засгийн газарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Г.Даваадорж

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

5. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2014 оны 12-р сарын 22-ны өдрийн 10-р шийдвэртэй, Б.Пүрэвсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, "Намнантрейд" ХХК, “Баярбаясгалан трейд” ХХК, “Ачлал трейд” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч С.Энхтөр

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

6.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 06-р сарын 19-ний өдрийн 4460-р шийдвэртэй, СБД-ийн Цагдаагийн 1-р хэлтсийн хүсэлттэй  хэргийг гуравдагч этгээдийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч А.Мөнхзул

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

7.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн 02764-р шийдвэртэй, Л.Болормаагийн нэхэмжлэлтэй, Б.Энхцэцэгт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч А.Мөнхзул

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

8.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 18-ны өдрийн 03245-р шийдвэртэй, “Алсын өртөө” ХХК-ийн  нэхэмжлэлтэй, Н.Чинбат, Ц.Доржбадам нарт холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч А.Мөнхзул

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

9.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 21-ний өдрийн 3697-р шийдвэртэй, С.Энхболдын нэхэмжлэлтэй, "Шинэ-Очир" ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч А.Мөнхзул

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

10.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 04-р сарын 13-ны өдрийн 2561-р шийдвэртэй, Б.Туулын нэхэмжлэлтэй, НШГА-нд холбогдох иргэний  хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

11.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 12-ны өдрийн 03109-р шийдвэртэй, Ли Жонг Воны нэхэмжлэлтэй, Б.Доржсүрэнд холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаав.

12.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 12-ны өдрийн 3127-р шийдвэртэй, СБД-ийн Татварын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, “Сод Илч” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

13.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 04-ний өдрийн 3126-р шийдвэртэй, С.Отгоннямын нэхэмжлэлтэй,  Ж.Лхагва-Эрдэнэд холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

14.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 01-ний өдрийн 3111-р шийдвэртэй, Б.Мөнхдөлийн нэхэмжлэлтэй, АТГ-т холбогдох иргэний хэргийг хариуцагчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч Н.Батзориг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгов.

15.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн 03345-р шийдвэртэй, Хаан банкны нэхэмжлэлтэй, Ч.Батчимэг, Г.Ганболд нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч А.Отгонцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

16.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 06-р сарын 02-ны өдрийн 03619-р шийдвэртэй, "Номин Юнион" ХХК-ны нэхэмжлэлтэй, Б.Төмөрсүхэд  холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч А.Отгонцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээв.

17.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2-р шүүхийн 2015 оны 05-р сарын 12-ны өдрийн 03121-р шийдвэртэй, Д.Баасансүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, "Стандарт проперти групп" ХХК-д  холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч А.Отгонцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

18.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1-р шүүхийн 2015 оны 01-р сарын 29-ний өдрийн 778-р шийдвэртэй, М.Баяржаргалын нэхэмжлэлтэй Л.Доржсүрэн, Н.Очбилэг  нарт холбогдох иргэний хэргийг нэхэмжлэгчийн төлөөлөгчийн гомдлоор хэлэлцэв.

Илтгэгч шүүгч А.Отгонцэцэг

Шийдвэрлэсэн байдал: шийдвэрт өөрчлөлт оруулав.

 

 

Тойм бичсэн: Зохион байгуулагч Ц.Уянга

Оруулсан 2015-07-20 09:33:28
Үзсэн 966

Хэвлэх | Буцах