Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-07-24
Шүүх Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1 дүгээр шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

Б.Энхбат, Ч.Галхүү, Ò.Òýì¿¿æèí, Î.Óóãàíáàÿð,

Ò.̺íõáàÿð, Ñ.̺íõáîëä, Ò.Íàìñðàé, Ö.Àäóó÷èí нарт

холбогдох эрүүгийн хэргийн талаар

Сум дундын 10 дугаар шүүхийн 2015 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 24/А дугаар шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, ялтны өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгосон.

 

А.Эрдэнэдалайд холбогдох эрүүгийн

хэргийн талаар

Сум дундын 10 дугаар шүүхийн 2015 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 114 дүгээр шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, ялтны давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгосон.

 

Д.Отгонтөгсөд холбогдох эрүүгийн

хэргийн талаар

Сум дундын 28 дугаар шүүхийн 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 22/А дугаар шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхээр дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан.

 

Г.Отгонбаатарт холбогдох эрүүгийн

хэргийн талаар

Сум дундын 19 дүгээр шүүхийн 2015 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 67 дугаар шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхээр дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан.

 

 

 

Оруулсан 2015-07-24 17:31:58
Үзсэн 882

Хэвлэх | Буцах