Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2016-05-09
Шүүх Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

2016.05.09 10:00 цаг

А.Нармандахын нэхэмжлэлтэй, Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-т холбогдох тушаал хүчингүй болгуулах тухай Захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэгч, хариуцагч нар эвлэрэн хэлэлцсэнийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгов.

Даргалагч Ерөнхий шүүгч Д.Нарантуяа

2016.05.09 14:00 цаг

Д.Ганбаярын нэхэмжлэлтэй, Дархан-Уул аймгийн Дархан-Уул аймгийн ГХБХБГ-т холбогдох тушаал хүчингүй болгуулах тухай Захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч З.Энхтуяа

2016.05.13 09:00 цаг

“Шүтэн-Уул” ХХК нэхэмжлэлтэй, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад холбогдох Засаг даргын захирамж хүчингүй болгуулах тухай Захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Ж.Оюунчимэг

2016.05.13 11:00 цаг

“Мираклленд” ХХК нэхэмжлэлтэй, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад холбогдох Засаг даргын захирамж хүчингүй болгуулах тухай Захиргааны хэргийг хянан хэлэлцэж нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

Даргалагч шүүгч Ж.Оюунчимэг

 

 

 

 

 

 

Оруулсан 2016-12-05 15:50:14
Үзсэн 1479

Хэвлэх | Буцах