Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2014-01-03
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. Г.Дашдаваагийн нэхэмжлэлтэй, Хэнтий аймгийн Засаг даргад холбогдох, Хэнтий аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 12 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

2. “Уянга хийцийн гэр” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нарт холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 368 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

3. Сүхбаатар нэгдсэн эмнэлэг орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2013 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 3326 дугаар захирамжийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

10.30 цагаас

4. Г.Жамбалдоржийн нэхэмжлэлтэй, Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл сумын Засаг даргад холбогдох, Хөвсгөл аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 37 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

5. С.Даваасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Багануур дүүргийн ИТХ-д холбогдох,  Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оын 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 459 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

13.30 цагаас

6. С.Баягаагийн нэхэмжлэлтэй, БГД-ийн Засаг дарга тус дүүргийн ИТХ-д холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 446 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

15.30 цагаас

7. С.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Төв аймгийн Баянцагаан сумын Засаг даргад холбогдох, Захиргааны хэргийн анхан шатны 15 дугаар шүүхийн шүүгчийн  2013 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01 дүгээр захирамжтай захиргааны хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

8. Г.Ундармаагийн нэхэмжлэлтэй, Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад холбогдох, Өвөрхангай аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 22 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

 

 

 Шүүх хуралдааны зар гаргасан:
 Мэдээлэл лавлагааны ажилтан                                               У.Батцэцэг

 

 

 

Оруулсан 2013-12-27 16:26:46
Үзсэн 714

Хэвлэх | Буцах