Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2014-01-08
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. “Эбэдэ” ХХК, “Халиун” ХХК, “Эсних” ХХК-иудын нэхэмжлэлтэй, Орхон аймгийн Засаг даргад холбогдох, Орхон аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 32 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

2. ЗХДЗШШ-ийн 2013 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 178 дугаар тогтоолыг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах тухай “Өсөх зоос” ХХК-ийн захирал Ч.Чинбатын хүсэлтээр

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

            3. Б.Сэрээнэндоржийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Энх-Амгалангийн нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гарсан Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 3068 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

10.30 цагаас

4. Д.Алтангэрэлийн нэхэмжлэлтэй, Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-ын даргад холбогдох, Баянхонгор аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах  гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

            5. Д.Дашдондогийн нэхэмжлэлтэй, Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын Засаг дарга холбогдох, Дорнод аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 21 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

            6. Захиргааны хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн 2013 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 240 дүгээр шүүгчийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан тухай”  захирамжийг нэхэмжлэл гаргагчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

13.30 цагаас

7. “Импайрланд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн  2013 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 296 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Төмөрбаатарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч П.Соёл-Эрдэнэ

8. Т.Баярбаясгалангийн нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 467 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

15.30 цагаас

9. Т.Ганзоригийн нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Дарви сумын Засаг даргад холбогдох, Ховд аймгийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 18 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

10. П.Батсайханы нэхэмжлэлтэй, МУ-ын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэг, Монголын мянганы сорилтын сангийн гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Батбаатар нарт холбогдох, Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн 2013 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 438 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Мөнхтуяа

 

 

 Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

  Мэдээлэл лавлагааны ажилтан                                               У.Батцэцэг

 

 

 

 

 

 

 

 

Оруулсан 2014-01-03 16:44:01
Үзсэн 592

Хэвлэх | Буцах