Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2015-11-11
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас
1. Иргэн М.Зэнзмаа, Ц.Намжилмаа,  Ц.Пүрэвсүрэн, Д.Отгонлхагва, Г.Эрдэнэбаатар нарын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газарт тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийн нэмэгдүүлсэн шаардлагыг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 7727 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү
2. О.Баярсайханы нэхэмжлэлтэй, Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст холбогдох, Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Хүсэлт шийдвэрлэж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай” 221 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар
3. Ч.Арслангийн нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын Засаг дарга, Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга нарт холбогдох, Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 20 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт
4. Р.Нямдаваагийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын Газар чөлөөлөх хэлтэст холбогдох, Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүхийн 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 249 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч Нийслэлийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар
10.30 цагаас 
5. “Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 7615 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү
6. “Сэрүүн” ХХК, “Эргэл хас” ХХК, “Экстримстар” ХХК-иудын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Батхүүгийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргиийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн “Дахин шинжээч томилж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай” 7689 дүгээр захирамжийг гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон өмгөөлөгчийн гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр
7. “Эрин интернэшнл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагчид холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 563 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр
8. Р.Серикболын нэхэмжлэлтэй, Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга, тус аймгийн Боловсрол, соёлын газрын дарга нарт холбогдох, Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 24 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр
13.30 цагаас 
9. “Монгол глобал” ХХК, “Монгол эм импекс концерн” ХХК-иудын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн даргад тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн “Шүүгчийг татгалзан гаргах хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгож, шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 216 дугаар тогтоолыг гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгчийн гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү
10. “Батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэгийн төв зөвлөл” ТББ-ын нэхэмжлэлтэй, Төрийн өмчийн хороонд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 529 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор                                                                                                                                           Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар
11. Иргэн Ж.Галсандоржийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 490 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор
Илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Б.Мөнхтуяа    
12. Ж.Батжаргалын нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 478 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү
15.30 цагаас
13. Монголын ахмадын холбооны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Адъяадоржийн нэхэмжлэлтэй, Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргад холбогдох, Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн “Хүсэлт шийдвэрлэх тухай” 113/ШЗ2015/0068 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор
Илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Б.Мөнхтуяа
14. Б.Наваан-Юндэнгийн нэхэмжлэлтэй, Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Л.Болормаад холбогдох, Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн 23 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор        
Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү
15. Иргэн Б.Оюунгэрэлийн гомдолтой, Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн /хуучнаар/ шүүгч Б.Ундраад холбогдох, Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2015 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 50 дугаар магадлалыг шүүгч Б.Ундраагийн давж заалдах гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин
16. Иргэн П.Дашдуламын нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 501 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор
Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү                                                                         

 

             Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              Н.Батзориг

 

Оруулсан 2016-01-08 17:26:26
Үзсэн 831

Хэвлэх | Буцах