Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2015-10-29
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. “Ивэн оюун” ХХК, “Фторенд” ЗГБХН-иудын нэхэмжлэлтэй, Төрийн өмчийн хороонд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн “Хүсэлтийн зарим хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож, үлдэх хэсгийг хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 7333 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгч “Ивэн оюун” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

2. Т.Гэрэлтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 7545 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

 Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү                                                                          

3. “Ай Ай Эн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 500 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

4. С.Энхдарханы нэхэмжлэлтэй, Гаалийн ерөнхий газрын даргад  холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 452 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

10.30 цагаас  

5. Дархан-Уул аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Ч.Цэндсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, тус аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч П.Эрдэнэбатад холбогдох, Дархан-Уул аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн “Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай” 204 дүгээр захирамжийг хариуцагчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

            6. Ч.Цэвэгжавын нэхэмжлэлтэй, Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгчид холбогдох, Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн “Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай” 216 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

7. “Эл Си Эйч” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газрын татварын улсын байцаагч Г.Бямбасүрэн, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Х.Сүнжидмаа, Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Р.Цэнгэлбаяр нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 536 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

13.30 цагаас   

8. Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театрын нэхэмжлэлтэй, Төрийн өмчийн хороо, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгож, шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 203 дугаар тогтоолыг нэхэмжлэгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин                                                                                                                

9. Б.Наваан-Юндэнгийн нэхэмжлэлтэй, Говь-Алтай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Л.Болормаад холбогдох, Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн 23 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор          

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

10. Ч.Цэдэнбалын нэхэмжлэлтэй, Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга, мөн аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт холбогдох, Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 26 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

15.30 цагаас

11. “Эзэн төр” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, тус дүүргийн Засаг дарга нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 7119 дүгээр захирамжийг “Эзэн төр” ХХК-ийн захирал Б.Энхтөрийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

12. Б.Пүрэв-Очирын нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 6732 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Гансүхийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал                                                                    

13. “Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газрын даргын 2014 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/171 дүгээр тушаалаар батлагдсан Үнэлгээний хороонд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 534 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч “Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн ерөнхий захирал Д.Ганбатын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал                                      

14. “Их мандал хүрд ресурс проспектинг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтсийн даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 555 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн гаргасан давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

                                                                                           

            Энэхүү шүүх хуралдааны зарыг www.admincourt2.gov.mn-ээс үзнэ үү.

                        Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

             Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              Ч.Сэлэнгэмөрөн

Оруулсан 2016-01-08 20:24:44
Үзсэн 760

Хэвлэх | Буцах