Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2015-11-13
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. Ө.Баянмөнх, С.Эрдэнэжаргал нарын 13 иргэний нэхэмжлэлтэй, Хөдөлмөрийн сайдад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Маргаан бүхий захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай” 7880 дугаар захирамжийг гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

2. Т.Жигмэддагва, С.Хуягсүрэн нарын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 591 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

3. Иргэн Ц.Алтангэрэл, Д.Далайбаяр, Э.Октябрь нарын нэхэмжлэлтэй, Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 551 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

4. Д.Чулуунтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 447 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

10.30 цагаас  

5. М.Энхтуяа, Д.Билгээ нарын нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 7899 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгч нарын

өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

6. “Эрдэнэт баптист сүм” ТББ-ын нэхэмжлэлтэй, Орхон аймгийн Засаг дарга, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт тус тус холбогдох, Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 125 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

7. “Дөл-Импекс” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 594 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар             

13.30 цагаас   

8. С.Наранцэцэг нарын нэр бүхий иргэдийн нэхэмжлэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгож, шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 7639 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

9. З.Нямсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 505 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор         

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

10. С.Уранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд холбогдох, Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 14 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Батмөнхийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

11. “Реалко Кореа” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 508 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

 

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

15.30 цагаас

12. Б.Мөнхтөрийн нэхэмжлэлтэй, Хөдөлмөрийн сайдад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай” 7740 дүгээр захирамжийг хариуцагчийн өмгөөлөгч П.Баттулгын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

13. “Газар хэвлий” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 7746 дугаар захирамжийг гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч Д.Төмөрбаатарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

14. “Уян-Унд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 7604 дүгээр захирамжийг “Уян-Унд” ХХК-ийн ерөнхий захирал Д.Лхамсүрэнгийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

15. “Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Монгол улсын Сангийн сайдад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 8045 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Н.Мандахын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

 

            Энэхүү шүүх хуралдааны зарыг www.admincourt2.gov.mn-ээс үзнэ үү.

                        Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

             Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              П.Дэлгэр

Оруулсан 2016-01-08 20:27:55
Үзсэн 827

Хэвлэх | Буцах