Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2015-12-02
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. Ж.Хүрэлцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Төрийн өмчийн хороо, Нийслэлийн орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газарт тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн “Хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 8451 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Амгалангийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

2. Ч.Чулуунбатын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 539 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

3. Иргэн Ж.Алтанбаганын нэхэмжлэлтэй, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 607 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

10.30 цагаас                                                                                

4. “Солонго талст” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Увс аймгийн Улаангом сумын Засаг дарга, Улаангом сумын тендерийн үнэлгээний хороонд холбогдох, Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 18 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

5. Ч.Мөнгөншагайн нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 512 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

6. “Буурал Ерөө” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Дорноговь аймгийн Засаг дарга болон түүний 2014 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/609 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан Тендер сонгон шалгаруулах комисст тус тус холбогдох, Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 15 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч Дорноговь аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон Тендер сонгон шалгаруулах комиссын дарга нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

13.30 цагаас   

7. Иргэн Л.Мөнхзул, Д.Батмөнхийн нэхэмжлэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 567 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Мягмарсүрэнгийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

8. Ж.Ганбатын нэхэмжлэлтэй, Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга, Есөнбулаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргад холбогдох, Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 27 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

15.30 цагаас

9. Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 112 дугаар захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч Д.Цогбадрахын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

10. С.Уранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд холбогдох, Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 14 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Батмөнхийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

11. “Шангрила-Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газар, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нарт тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 658 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Б.Мөнхтуяа

12. “Тайгерстийл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагчид холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 636 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

 

            Энэхүү шүүх хуралдааны зарыг www.admincourt2.gov.mn-ээс үзнэ үү.

                        Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

             Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              Н.Батзориг

 

 

Оруулсан 2016-01-08 20:41:32
Үзсэн 839

Хэвлэх | Буцах