Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2015-12-10
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. “Тайгерстийл” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагчид холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 636 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

2. “Заг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Р.Гантөмөр, Б.Нарангэрэл нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 613 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Т.Баярсайханы давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

3. Д.Баянтөгсийн нэхэмжлэлтэй, Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга болон тус аймгийн Цогт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд холбогдох, Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 29 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Ж.Мөнхнасангийн давж заалдах гомдлоор 

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

10.30 цагаас  

4. “Гашууны гол групп” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн “Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай” 8897 дугаар захирамжийг гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

5. “Эн Эм Си Жи” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн хяналт шалгалтын тасгийн татварын улсын байцаагч нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 675 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

6. “Мон-Элс” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч О.Батцэрэн, Г.Хүрэлбаатар нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 640 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

13.30 цагаас   

7. Н.Цэвээний нэхэмжлэлтэй, Увс аймгийн Завхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Увс аймгийн Завхан сумын Засаг даргад тус тус холбогдох, Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 21 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

8. “Кевико” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны ХХЗХ/T5/Ku-DTH/2014 дугаартай тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын үнэлгээний хороонд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 576 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

9. “Талын гал” ХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 584 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

15.30 цагаас

10. Иргэн Т.Дамдинсүрэнгийн гомдолтой, Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2015 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх /хуучин нэрээр/-ийн шүүгч Ч.Цэндэд сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзах тухай тогтоолыг хүчингүй болгож, дахин шалгуулахаар буцаах тухай” 55 дугаар магадлалыг шүүгч Ч.Цэндийн гомдлоор

Илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Б.Мөнхтуяа                                                                                           

11. Ч.Пүрэвзана, Г.Эрдэнэцэцэг нарын гомдолтой, Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн шүүгч Л.Оюунд холбогдох сахилгын хэрэг үүсгэхээс татгалзсан тогтоолыг хэвээр батлах тухай” 64 дүгээр магадлалыг гомдол гаргагч Ч.Пүрэвзаны давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

12. Т.Эрдэнэбатын нэхэмжлэлтэй, Баянхонгор аймгийн Засаг дарга, мөн аймгийн Өлзийт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тус тус холбогдох, Баянхонгор аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 27 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Мягмар, П.Бямбаа нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

 

 

            Энэхүү шүүх хуралдааны зарыг www.admincourt2.gov.mn-ээс үзнэ үү.

                        Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

             Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              Н.Батзориг

Оруулсан 2016-01-08 20:46:47
Үзсэн 1040

Хэвлэх | Буцах