Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2015-12-16
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. “Сүлжээт зам” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтсийн ТУБ нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгох тухай” 8937 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

2. Иргэн Ц.Мөнхнасангийн нэхэмжлэлтэй, Архангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд холбогдох, Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 29 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

3. “Хол түрүү” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 639 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

10.30 цагаас  

4. “Буурал Ерөө” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Дорноговь аймгийн Засаг дарга болон Тендер сонгон шалгаруулах комисст тус тус холбогдох, Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 15 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч Дорноговь аймгийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон Тендер сонгон шалгаруулах комиссын дарга нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

5. Иргэн О.Эрдэнэбатын нэхэмжлэлтэй, Дорноговь аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргад холбогдох, Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 16 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

6. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 8639 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч Б.Пүрэв-Очирын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

13.30 цагаас   

7. Л.Байгалмаагийн нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Сүхбаатар дүүргийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн “Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгох тухай” 9016 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

8. Г.Гантуяагийн нэхэмжлэлтэй, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Өнгөт багийн иргэдийн Нийтийн Хуралд холбогдох, Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн 17 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

9. Иргэн Ц.Батболдын нэхэмжлэлтэй, Хууль зүйн яам болон Хуульч сонгон шалгаруулах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх орон тооны бус зөвлөл холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн 616 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

15.30 цагаас

10. Завхан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дахь Ардчилсан намын бүлгийн нэхэмжлэлтэй, Завхан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Хурлын тэргүүлэгчдэд холбогдох, Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 05 дугаар тогтоолыг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

11. Д.Ганхуягийн гомдолтой, Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн /хуучнаар/ шүүгч Ү.Түмэнжаргалд холбогдох, Монгол Улсын Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 62 дугаар магадлалыг шүүгч Ү.Түмэнжаргалын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү 

12. “Шангрила-Улаанбаатар хотел” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газар, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нарт тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 658 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Б.Мөнхтуяа

 

 

 

            Энэхүү шүүх хуралдааны зарыг www.admincourt2.gov.mn-ээс үзнэ үү.

                        Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

             Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              Н.Батзориг

Оруулсан 2016-01-08 20:48:27
Үзсэн 891

Хэвлэх | Буцах