Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2016-01-08
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

08.30 цагаас

1. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 9453 дугаар захирамжийг “Уян унд” ХХК-ийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

2. “Сайханхайрхан Уул” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 792 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

3. “Хера инвестмэнт” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын кадастрын хэлтэст холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 635 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

 Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

10.30 цагаас  

4. “Алтайн хүдэр” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 9544 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэл гаргагчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Батбаатар

5. “Дорнын бизнес” ХХК, “Гурил трейд” ХХК, “Майнинг энд девелопмент” ХХК, “Нью виздом” ХХК-иудын нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтэст холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгох тухай” 9510 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

6. “Болд нягт болд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмалын Кадастрын хэлтэст холбогдох Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Хүсэлт шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 9434 дүгээр захирамжийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

7. “Бату констракшн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүхийн 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 420 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон гуравдагч этгээдийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Б.Мөнхтуяа

13.30 цагаас   

8. “Ай Эм Тек” ХХК, “Нью ремеди” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, П.Н.Шастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар эмнэлгийн тендерийн үнэлгээний хороо, П.Н.Шастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар эмнэлгийн даргад тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Хүсэлтийн зарим хэсгийг хангаж, үлдэх хэсгийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 9271 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгч, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

 

9. Ш.Энхжингийн нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 9517 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгч болон түүний итгэмжлэгсдэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

10. Н.Бумбар, Х.Бадам нарын нэхэмжлэлтэй, нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчид тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 694 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд Л.Чинбатын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Очирлаагийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

15.30 цагаас

11. Тээвэр хөгжлийн банк ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн “Хүсэлтийн зарим хэсгийг хэрэгсэхгүй болгож, үлдэх хэсгийг хангаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 9496 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

12. “Түвдэнпэлжээлин” хийдийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Нэхэмжлэлийн нэмэгдүүлсэн шаардлагыг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 36 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

13. Нийтийн тээврийн зогсоол дахь шинэчилсэн загварын түргэн үйлчилгээний цэг эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах холбооны нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Хүсэлт шийдвэрлэж шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 9395 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

14. “Зэст хөлөг” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 679 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

                                                                                          

            Энэхүү шүүх хуралдааны зарыг www.admincourt2.gov.mn-ээс үзнэ үү.

                        Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

             Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              Н.Батзориг

Оруулсан 2016-01-08 21:05:22
Үзсэн 1253

Хэвлэх | Буцах