Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2020-05-11
Шүүх Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

Д/д

Цаг

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

 

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

 

Өмгөөлөгч итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

2020.05.11 ДАВАА ГАРАГ

1

09:00

Н.Гэрэлтуяа

/бүрэлдэхүүнд

Д.Мөнхцэцэг

Ж.Сэмжид/

Нэх:Б.Шүрэнцэцэг

Хар: Н.Өнөрцэцэг

Нэр төр сэргээлгэх тухай

НИТ:Б.Адалбек

Х: Н.Өнөрцэцэг

2

09.00

Д.Мөнгөнтуул

 

Нэх: Ж.Наранцэцэг

Хар: А.Жавхлантөгс

28 150 000 төгрөг гаргуулах тухай

 

3

09:00

Ц.Оюунбилэг

 

Нэх: Ц.Даариймаа

Хар: Нямгэрэл 

 

 

Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 144.255.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

4

09:00

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Ц.Оюунгэрэл

Хар: Б.Баярбаатар

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж болон тэтгэлэг тогтоолгох, дундын эд хөрөнгөөс ногдох хэсгийг гаргуулах, зээлийн төлбөрт төлж байсан 9.985.229 төгрөг гаргуулах, автомашиныг өөрийн өмчлөлд шилжүүлэхийг даалгах, автомашины торгуулийн төлбөрт төлсөн 1.273.200 төгрөг гаргуулах тухай

 

5

09.30

Д.Даваасүрэн

Нэх: Эн пи петролиум -ХХК

Хар: Гео меридиан-ХХК нар

Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 738.270.750 төгрөг гаргуулж, барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай

 

6

09:30

Ц.Оюунбилэг

 

Нэх: Капитал банк

Хар: Анхтуяа ХХК, Алтангэрэл

Зээлийн гэрээний үүрэгт нийт 319 919 137 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

 

7

 

 

10.00

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: М.Амарзаяа

Хар: С.Гэрэлтуяа, Ай би и ти ББСБ ХХК

Орон сууцны үнэ 150 000 000 төгрөг гаргуулах т ухай

Нэх/төл: О.Баяржаргал

Хар/төл: Г.Ширнэндорж

Хар/төл: Н.Булган

8

10.00

Д.Мөнгөнтуул

Нэх Д.Номингэрэл

Хар: Л.Чойсүрэн

Эцэг тогтоож, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

 

9

10:00

Ц.Оюунбилэг

Нэх: Д.Мөнх-Эрдэнэ

Хар: НШШГГ

Үнэлгээ хүчингүй болгуулах тухай

 

10

10:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Эсүбаянзул ХХК

Хар: Т.Ганболд

Гэрээний үүрэгт 5.402.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

11

11:00

Ц.Оюунбилэг

Нэх: Хаан банк

Хар: Монгол глобал ХХК нар

Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 18.359.384.786 төгрөг гаргуулж, барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай

 

12

11:00

Н.Гэрэлтуяа

/бүрэлдэхүүнд

Д.Мөнхцэцэг

Ж.Сэмжид/

Нэх: Г.Баттөр

Хар: Т.Гонгор

Гэм хорын хохиролд  3.380.000 төгрөг гаргуулах тухай

Н: Г.Баттөр

Х: Т.Гонгор

 

13

11.00

Д.Мөнгөнтуул

Нэх Пийс ривер ХХК

Хар: Эрчим хүчний барилга угсралтын трест -ХК

Улаанбаатар хотын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кв-ын 2 хэлхээт Цахилгаан дамжуулах агаарын №139 тулгуураас /гүүр 110/35/10 кв-ын дэд станц/ Яармагийн гүүр хүртэлх 2 км шугамыг барих ажлыг трассын дагуу явуулахыг даалгах тухай

 

14

11:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Э.Нарантунгалаг

 

Хар: Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 

Ажлаас чөлөөлөх тушаалыг хүчингүй болгож, ажил албан тушаалд эгүүлэн тогтоолгох, цалин хөлс, урамшуулал гаргуулах тухай

 

15

12:00

Ц.Оюунбилэг

Нэх: Ц.Гантулга

Хар: Г.Мөнхзаяа

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай

 

16

12.00

Д.Мөнгунтуул

Нэх Төгс шал ХХК

Хар: Майнд тэч ХХК

13.600.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

17

12:30

Ц.Оюунбилэг

Нэх: Ө.Пүрэвдорж

Хар: Г.Уранбаяр

Гэрлэлт цуцлуулах тухай

 

18

13:30

Ц.Оюунбилэг

Нэх: Я.Нарантуяа

Ажилласан жил тогтоолгох тухай

 

19

13.30

Д.Даваасүрэн

Нэх: Х.Алтансүх нар

Хар: Номин реалтор-ХХК

Хэлцэлийг хүчингүйд тооцож, тус байрны үл хөдлөх эд хөрөнгийн хууль ёсны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

 

20

13.30

Д.Мөнгөнтуул

Нэх: Б.Нарангэрэл

Хар:Нямдаваа

 28 675 070 төгрөг гаргуулах тухай

 

21

13:30

Н.Гэрэлтуяа

Нэх:Д.Далхжав нар

Цагаатгалын нөхөн олговор гаргуулах тухай

НИТ: Д.Цэрэнханд, Д.Дашхүү

Про: н.Хурц

 

22

14:00

Ц.Оюунбилэг

Нэх: Б.Хадбаатар

Хар: НШШГГ

 

2 дахь албадан дуудлага худалдааг хүчингүй болгуулах тухай

 

23

14.30

Д.Мөнгөнтуул

Нэх: М.Буянжаргал

Хар:Б.Батжаргал

Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

 

24

15:00

Н.Гэрэлтуяа

 

Нэх: П.Дариймаа

Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Н: П.Дариймаа

25

15.30

Д.Мөнгөнтуул

Нэх:Б.Ганбаатар

Хар:Д.Ганбаатар

Үл хөдлөх хөрөнгийг хууль бус эзэмшлээс чөлөөлүүлэх тухай

 

26

16:00

Н.Гэрэлтуяа

Нэх: Б.Цэрэнбүжид

Хар: Биокомбинат УТҮГ

Ажилд эргүүлэн тогтоолгох тухай

НИТ:М.Эрдэнэжаргал

НӨ: Ж.Баяржавхлан

ХИТ:Б.Ариунбаяр

Оруулсан 2020-05-13 12:19:36
Үзсэн 7

Хэвлэх | Буцах