Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2020-05-15
Шүүх Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

102

09.00

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:  Петро ойл трейд-ХХК

Хариуцагч: С.Батсүрэн нар

220.794.000 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

 

103

09:00

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Онцгой байдлын ерөнхий газар

Хар: Мон-Эг трейд ХХК

Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд нийт 94.088.800 төгрөг гаргуулах тухай

 

104

09.00

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Ч.Ганзориг

Хар: Т.Энхчимэг

Гэрээний үүрэгт 41 895 000 төгрөг гаргуулах тухай

 

105

09.00 

Ж.Сэмжид

Нэх:  Д.Бямбацогт

Хар:  Д.Сумъяасүрэн

 

Гэрээний үүрэгт 930.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

106

09:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Дошт Даймонд ББСБ ХХК

Хар: С.Билэгт

Зээлийн гэрээний үүрэгт 258.930.838.28 төгрөг гаргуулж, барьцаа хөрөнгөөс үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай

 

107

 

 

 

09.30

 

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: Ази капитал ББСБ ХХК

Хар: Ц.Булган

ээлийн гэрээний үүрэгт 73 850 827 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

Нэх/төл: Д.Жмаъяандагва

Хар: Ц.Булган

108

09.30

Д.Даваасүрэн

Нэх: Ц.Өлзийтогтох

Хар: Биокомбинат УТҮГ

Өөр ажилд буруу шилжүүлсэн тушаалыг хүчингүй болгох тухай

 

109

09.30

Ж.Сэмжид

Нэх:  Скайфортун ХХК Хар:  Халед Сакер РСО Альокухах

18.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

110

10.00  

Ж.Сэмжид

Нэх:   Монголын алт /МАК/ ХХК

Хар:  Бат бэх ремикон ХХК

 

Илүү нийлүүлсэн цементийн төлбөр 134.103.180 төгрөг гаргуулах тухай

 

111

10:00

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Хас банк ХХК

Хар: Ч.Алтан-Очир Хар: Ж.Чулуунбаатар

Зээлийн гэрээний үүрэгт 99.767.077 төгрөг гаргуулах тухай

 

112

10.00

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Б.Мөнхбаяр

Хар: Р.Очирбаяр

Худалдах, худалдан авах гэрээний үүрэгт 16 475 000 төгрөг гаргуулах тухай

 

113

 

10:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Э.Энхболд

Хар: Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 

Эд хөрөнгө үнэлсэн үнэлгээг хүчингүй болгуулах тухай

 

114

 

 

10.30

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: Хамтдаа СӨХ

Хар: Баатардулаан хан ХХК

 

Нэх/төл: Төмөржав

Хар/төл: Баярмаа

Хар/өм: Р.Пүрэвлхам

115

10.30

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч: Я.Нацагдорж

Хариуцагч: Ариг банк ХХК

Ажилд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулж, нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийлгүүлэх тухай

 

116

11:00

Б.Мөнхбаяр

Нэх: МЯК ХХК

Хар: Си Би Си Эйжиа ХХК

Ажил гүйцэтгэх гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 207.468.716 төгрөг гаргуулах тухай

 

117

11.00

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Л.Болдмаа

Хар: Б.Ган-Эрдэнэ

Эцэг тогтоолгож, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

 

118

11.00

Ж.Сэмжид 

Нэх:  Д.Ганцэцэг Хар:  Веллинэс Вүмэн ХХК

Үл хөдлөх хөрөнгө хөслөх гэрээний үүрэгт 14,700,000 төгрөг гаргуулж, хууль бус эзэмшлээс үл хөдлөх хөрөнгийг чөлөөлүүлэх тухай

 

119

11.00

Д.Даваасүрэн

Нэх: Жи Эс Би капитал ББСБ-ХХК

Хар: Б.Болд

Гэрээ цуцалж, гэрээний үүрэгт 149 311 329 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай

 

120

11.30

Ж.Сэмжид 

Нэх:  Д.Нандин-Эрдэнэ

Хар:  Пи ай эм эм ХХК

Гуравдагч этгээд:  “Талст трейд” ХХК

Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг Д.Нандин-Эрдэнийн нэр дээр гаргуулахаар холбогдох баримт бичгийг улсын бүртгэлийн газарт хүргүүлэхийг даалгах тухай үндсэн нэхэмжлэлтэй, 8.000.000 төгрөг гаргуулах тухай сөрөг нэхэмжлэлтэй

 

121

11:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Алтанбулаг чөлөөт бүс ТБАГУТҮГ

Хар: Саскабел ХХК

Газар эзэмших гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 1.680.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

122

 

 

 

11.30

 

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: Б.Гантогос

Хар: МААЭШхүрээлэн

Ажилд эгүүлэн тогтоолгож ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийлгэх тухай

Нэх: Б.Гантогос

 

Хар/төл: 

123

11.30

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:  Улаанбаатар хотын банк-ХХК

Хариуцагч:  Хансуун зам -ХХК

Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 2.209.104.735 төгрөг гаргуулж, барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай

 

124

12.00

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Г.Мөнхзул

Хар: Э.Бүргэд

Гэрлэлт цуцлуулах тухай

 

125

12.00

Ж.Сэмжид

Нэх:  Ишибаши Рёосүке

Хар: Т.Энхсайхан

 

Хувьдаа ашигласан 552.510.873 төгрөг болон Фүжи холдинг ББСБ ХХК-ийн 10.47 хувийн хувьцаа гаргуулах, Фүжи холдинг ББСБ ХХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагыг шинээр томилсон болохыг тогтоолгох, компанийн тамга тэмдэгийг хүлээлгэн өгөхийг даалгуулах тухай

 

126

12.00

Д.Даваасүрэн

Нэх: Д.Нармандах

Хар: Д.Батзориг

Гэрлэлт цуцлуулах тухай

 

127

12.10

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч: Р.Отгонмаа

Хамтын амьдралтай байсныг болон Г.Эрдэнийн асрамжинд хүү О.Отгон-Эрдэнэ байсныг тогтоолгох тухай

 

128

13.30

Ж.Сэмжид

Нэх: С.Гантогоо, Ж.Цагаан, Б.Нямхүү Хар: Мандах Инвест ХХК, Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

Нөхөн төлбөрт 195.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

129

13.30

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:  Улаанбаатар дулааны сүлжээ-ТӨХК

Хариуцагч: Бадамлах нар -ХХК

Дулааны эрчим хүч хэрэглэсний төлбөр 259 105 911 төгрөг гаргуулах тухай

 

130

13.30

Д.Даваасүрэн

Нэх: Ч.Дарьмаа

Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

 

131

13:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: С.Болдбаатар Хар: Ц.Ганболд

Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 65.430.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

132

13.30

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Золбоо нар

Хар: Эрдэнэманал

Хамтран өмчлөх эрх үүссэн болохыг тогтоолгох тухай

 

133

13.30

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Э.Энхтуяа

Хар: М.Баянмөнх

Гэрлэлт цуцалж, хүүхдийн асрамж тогтоолгон, тэтгэлэг гаргуулах тухай

 

134

14.00

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Т.Оюунгэрэл

Хар: Жи Эм Эс Эс ХХК

Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

 

135

14.30

Ж.Сэмжид

Нэх: Г.Нямдалай

Хар: Б.Лхагвасүрэн, Н.Аюурзана

50.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

136

14.30

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Д.Адъяабазар

Хар: Жи Эм Эс Эс ХХК

Орон сууцны өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

 

137

 

 

14.30

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: Э.Чин-Эрдэнэ

Хар: Б.Буянхишиг

Эцэг тогтоож, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулж, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хамтран өмчлөгчөөр тогтоолгох тухай

Нэх: Э.Чин-Эрдэнэ

Нэх/өм: Д.Энхцэцэг

Хар: Б.Буянхишиг

Хар/өм: С.Батдэлгэр

138

15:00

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Гёте бүрэн дунд сургууль ХХК

Хар: Ц.Оюун

 

Хамтран ажиллах гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 1.199.737.377 төгрөг гаргуулах тухай

 

139

15.00

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:  ААС Инвест ХХК

Хариуцагч: З.Цэцгээ

Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 83.335.680 төгрөг гаргуулах тухай

 

140

15.30

Ж.Сэмжид

 

Нэх: Капитал банк ХХК дахь банкны эрх хүлээн авагч

Хар:  Ялгуун интернэшнл ХХК

Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлд 1.424.677.837.87 төгрөг гаргуулах, барьцаа хөрөнгөөс үүргийн гүйцэтгэл хангуулах тухай

 

141

16.00

Ж.Сэмжид

Нэх:  Ц.Нацагдорж Хар:  Д.Эрдэнэчимэг

Гэм хорын хохиролд 8.876.500 төгрөг гаргуулах тухай

 

142

16.00

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:  Л.Хүрэлхад 

Хариуцагч:  Хан-Уул дүүргийн гэр бүл, хүүхэд залуучуудыг хөгжлийн хэлтэс

Ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулж, нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийлгэх тухай

 

Оруулсан 2020-05-13 12:52:11
Үзсэн 19

Хэвлэх | Буцах