Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2020-05-22
Шүүх Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

1

08.30

Ж.Сэмжид

Нэх:  “Хасу Энержи Интернэшнл” ХХК

Хар:  Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын SMART ATM программ хангамж, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх гэрээний үүрэгт 131.885.600 төгрөг гаргуулах тухай үндсэн нэхэмжлэлтэй, хугацаандаа нийлүүлээгүйн алданги 17.986.800 төгрөг гаргуулах тухай сөрөг нэхэмжлэлтэй

 

2

 

 

 

09.00

 

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: Эс девелопмент ХХК

Хар: Ж.Эрдэнэбат нар

Захиалан бариулах гэрээний үүргийн гүйцэтгэл хангуулах тухай

Нэх/төл: А.Цэвээн, хар: Ж.Эрдэнэбат

Нэх/өм:

3

09.00 

Ж.Сэмжид

Нэх: Б.Бодьгэрэл

Хар: А.Эрдэнэдорж

45 000 000 төгрөг гаргуулах тухай

 

4

09.00

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Капитал банк

Хар: Б.Буянбат

8.112.596 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах

 

5

09.00

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:   Жэймс Ф Баур

Хариуцагч:  Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Дуудлага худалдааг хүчингүй болгуулах тухай

 

6

09:00

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Эсүбаянзул ХХК

Хар: Т.Ганболд

Гэрээний үүрэгт 5.402.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

7

09:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Би Ди Жи Инженеринг ХХК

Хар: Россо Перпорманс ХХК

Гэрээний үүрэгт 9.361.037 төгрөг, алдангид 2.340.254 төгрөгийг гаргуулах тухай

 

8

09.30

Ж.Сэмжид

Нэх: Ч.Алтантуяа

Хар: М.Наранцэцэг

84.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

9

10.00  

Ж.Сэмжид

Нэх:  “Пауэр опен пит” ХХК

Хар:  “Такаражин” ХХК

22.500.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

10

10.00

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: М.Идэр

Хар: Эсү трейд ХХК

Гэрээний үүрэгт 8 741 622 984 төгрөг гаргуулах тухай

 

11

10.00

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:   Х.Цэрэннадмид

Хариуцагч:  Б.Молом

Гэрлэлт цуцалж, хүүхдийн асрамж тогтоолгон, тэтгэлэг гаргуулах тухай

 

12

10:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Ш.Гантулга

Хар: Монголын иргэний агаарын тээвэр ТӨХК

Тушаал хүчингүй болгуулж, ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлстэй тэнцэх олговор гаргуулах, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийлгүүлэх тухай

 

13

10.30

Ж.Сэмжид 

Нэх:  Элит техно монгол сервис ХХК

Хар:  Н.Чагнаадорж

Худалдах, худалдан авах гэрээний үүрэгт 5,000,000 төгрөг гаргуулах тухай

 

14

 

 

10.30

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: Дриймланд СӨХ

Хар: П.Сэлэнгэ

СӨХ-ны төлбөр гаргуулах тухай

Нэх/төл: Содончимэг

Хар: П.Сэлэнгэ

 Хар/өм:

15

 

 

 

11.00

 

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: Эс девелопмент ХХК

Хар: Н.Бат-Энэрэл

Захиалан бариулах гэрээний үүргийн гүйцэтгэл хангуулах тухай

Нэх/төл: Н.энхтуяа, хар: Н.Бат-Энэрэл

16

11:00

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Вэма ББСБ ХХК

Хар: А.Мөнхбаатар

Хар: А.Дөлгөөн

 

Зээлийн гэрээний үүрэгт 2.237.343 төгрөг гаргуулах тухай

 

17

11.00

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:  Л.Эрдэнэцэцэг

Хариуцагч:  Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Үнэлгээ хүчингүй болгуулах тухай

 

18

11.00

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Д.Наранбаяр

Хар: Д.Хишигзул

Орон сууцыг хууль бус эзэмшлээс чөлөөлүүлэх тухай

 

19

11.30

Ж.Сэмжид 

Нэх: П.Нямхишиг

Хар: БНХАУ-ын иргэн Х.Сайнаа

5.500.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

20

11.30

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: П.Эрдэнэхүү

Хар: Б.Отгончимэг

Зээлийн гэрээний үүрэгт 3 825 000 төгрөг гаргуулах тухай

 

21

11:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Н.Балжинням

Хар: НВЦ Холдинг ХХК

 

Хар: П.Цэцэнбилэг

Зээлийн гэрээний үүрэгт 262.360.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

22

12:00

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Х.Рахмет

Хар: А.Дашсодном

Түрээсийн гэрээний үүрэгт 1 350 000 төгрөг гаргуулах тухай

 

23

12.00

Ж.Сэмжид

Нэх: А.Бадамханд

Хар: Л.Эрдэнэ-Очир

Хүүхдийн асрамж тогтоолгох, тэтгэлэг гаргуулах тухай

 

24

12.00

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:   Ж.Дашдэмбэрэл

Хариуцагч:  Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Үнэлгээ хүчингүй болгуулах тухай

 

25

 

12.00

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: Прогресскапитал ББСБ ХХК

Хар: Г.Ганболд нар

Зээлийн гэрээний үүрэгт 20 960 000 төгрөг гаргуулж, барьцаа хөрөнгөөр  үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай

Нэх/төл: Э.Эрхэмбаяр

Хар: Ш.Энхсайхан

Хөр/төл:

А.Алтантуяа

 

26

 

 

 

 

13.30

 

 

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: Ж.Оюунгэрэл

Хар: Б.Батжаргал, Ц.Ариунаа нар

Компанид учруулсан хохирол 620.169.826 төгрөг гаргуулах тухай

Нэх/төл: Д.Баттулга, нэх/өм: Д.Хишигбаяр хар Ц.Ариунаагийн төл: К.Бауиржан

Өм: Л.Азжаргал

Хар Х.Батжаргалын төл: Б. Батжаргал

27

13:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Ч.Даваацэрэн

Хар: Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар,

Хар: Б.Баясгалан 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг сэргээлгэх тухай

 

28

13.30

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:   Н.Анхбаяр

Хариуцагч:  Т.Энхсайхан

Нэр, нэр төр, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан болохыг тогтоож, зөрчигдсөн эрхийг сэргээж, мэдээ тараасан ярилцлага хэлбэрээр няцаалт хийлгэхийг даалгах тухай

 

29

14:00

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Ай Эс Жи Ай Өү Ти ХХК

Хар: Г.Батбаатар

Зээлийн гэрээний үүрэгт 27.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

30

14:30

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Т.Баярцэцэг

Хар: Д.Гансүмбэр

Худалдах, худалдан авах гэрээний үүрэгт 36.750.000 төгрөг гаргуулах тухай

 

31

 

 

14.30

 

 

Б.Мөнхжаргал

Нэх: Эрхэт хүч ХХК

Хар: Мастергрийн ХХК

Зээлийн гэрээний үүрэгт 136 842 750 төгрөг гаргуулах тухай

Нэх/төл: Мягмарсүрэн

Хар: С.Энхбаяр

32

14.30

Ж.Сэмжид

Нэх: Ривер гарден СӨХ

Хар: С.Энхболд

Дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт, засвар, үйлчилгээний төлбөрт 3.684.932 төгрөг гаргуулах тухай

 

33

14.30

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:  С.Ганболд 

Хариуцагч:  Г.Булгантамир

Гэрлэлт цуцлуулах тухай

 

34

15:00

Б.Мөнхбаяр

Нэх: Р.Насанбат

Хар: Б.Энхжаргал

Эцэг тогтоолгох тухай

 

35

15.30

Д.Мөнхцэцэг

Нэх: Ч.Алтантуяа

Хар: Жи Эм Эс Эс ХХК

2013.07.31-ний өдрийн гэрээг цуцалж, 236.876.830 төгрөг гаргуулах тухай

 

36

15.30

Д.Янжиндулам

Нэхэмжлэгч:   "Тана ланд"-ХХК

Хариуцагч:  О.Жаранбаяр

6 960 000 төгрөг гаргуулах тухай

 

Оруулсан 2020-05-15 16:32:12
Үзсэн 40

Хэвлэх | Буцах