Шүүх хуралдааны зар

Хайлт хийх
// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо desc Шүүх Оруулсан
6144 зар байна (Хуудас 123/123)
2013.12.30 Сум дундын 22 дугаар шүүх 2014.01.12 20:8
2013.12.30 Сум дундын 22 дугаар шүүх 2014.01.12 20:10
2013.12.30 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх 2014.01.23 10:3
2013.12.27 Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх 2013.12.26 9:36
2013.12.25 Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх 2013.12.26 9:34
2013.12.25 Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх 2013.12.30 17:43
2013.12.23 Сум дундын 27 дугаар шүүх 2014.01.07 12:45
2013.12.23 Сум дундын 27 дугаар шүүх 2014.01.07 12:47
2013.10.31 Сум дундын 22 дугаар шүүх 2014.10.31 11:55
2013.10.15 Сум дундын 22 дугаар шүүх 2014.10.16 15:1
2013.10.06 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх 2014.10.03 10:10
2013.09.29 Сум дундын 14 дүгээр шүүх 2014.09.29 10:20
2013.08.05 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх 2014.08.01 10:27
2013.07.28 Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх 2014.07.28 9:31
2013.07.09 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх 2014.07.04 10:44
2013.07.02 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх 2014.06.27 11:42
2013.06.30 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх 2014.06.30 9:7
2013.06.16 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2014.06.13 9:10
2013.06.03 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх 2014.06.02 15:16
2013.06.03 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх 2014.06.02 15:17
2013.06.02 Сум дундын 28 дугаар шүүх 2014.06.10 0:50
2013.05.21 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2014.05.16 16:8
2013.05.13 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх 2015.05.07 13:49
2013.05.13 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх 2014.05.19 10:7
2013.04.23 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх 2014.04.21 22:21
2013.03.31 Сум дундын 14 дүгээр шүүх 2014.03.31 10:48
2013.03.24 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2015.03.20 15:23
2013.03.18 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2014.03.14 15:54
2013.03.18 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх 2014.03.14 16:21
2013.03.17 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2014.03.14 15:54
2013.03.17 Сум дундын 28 дугаар шүүх 2014.03.19 11:55
2013.03.06 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2014.02.28 16:24
2013.03.05 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх 2014.02.27 16:58
2013.03.05 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2014.02.28 16:24
2013.03.05 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2014.02.28 16:28
2013.03.04 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2014.02.28 16:23
2013.01.20 Сум дундын 14 дүгээр шүүх 2014.01.20 17:22
2013.01.07 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх 2014.01.02 13:54
2013.01.02 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх 2013.12.27 10:47
2012.12.08 Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх 2014.12.19 14:7
2012.02.14 Сум дундын 20 дугаар шүүх 2014.02.10 9:33
2012.02.13 Сум дундын 20 дугаар шүүх 2014.02.10 9:31
2012.02.12 Сум дундын 20 дугаар шүүх 2014.02.10 9:31
2010.02.06 Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх 2014.02.06 16:40