Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
  Шүүхүүд мэдээлж байна
Сүхбаатар: Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчийн эрхийг хангах тухай хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
87  |  2023-02-08
Ховд: Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд зориулсан сургалт зохион байгууллаа
61  |  2023-02-06
Ховд: "Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлтийг тооцох арга зүй сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
56  |  2023-02-06
Ховд: Хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөн боллоо
73  |  2023-02-06
Ховд: Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн хуралд оролцлоо
61  |  2023-02-06
ЗХДЗШШ: Шүүхийн захиргааны албан хаагчдын ур чадварт туулгуурласан менежмент хэрэгжүүлэхээр зорьж байна
276  |  2023-03-07
Орхон: “УГИЙН БИЧИГ ХӨТЛӨЛТ, АЧ ХОЛБОГДОЛ” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
130  |  2023-02-03
Говь-Алтай: Шүүхийн дэргэдэх ахмадын салбар зөвлөл хуралдав
163  |  2023-02-03
Бор-Өндөр: Дотоодын сургалт зохион байгууллаа
430  |  2023-02-03
Говь-Алтай: “Алтайн мэдээ” сонины редакцтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулав
137  |  2023-02-03
Төв: Харааны бэрхшээлтэй иргэд шүүхээр үйлчлүүлэх боломжтой боллоо
143  |  2023-02-06
ЗХДЗШШ: Шинээр томилогдсон албан хаагчдад чиглэсэн сургалт зохион байгууллаа
138  |  2023-02-14
ЗХДЗШШ: Гар утсаараа шүүхийн үйлчилгээ, орчин нөхцөлтэй танилцах боломжтой боллоо
544  |  2023-03-01
Архангай: “Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
137  |  2023-02-02
Говь-Алтай: Эрх зүйн мэдлэг түгээх сургалт явууллаа
120  |  2023-02-01
Ховд: Шүүгч, ажилтнуудын хамтарсан зөвлөгөөн боллоо
147  |  2023-01-31
Дорнод: Шүүхийн залуучуудын зөвлөлөөс
138  |  2023-01-30
Хэнтий: Нээлттэй шүүх хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулав
126  |  2023-01-31
Хэнтий: Хуульчийн тангараг өргөлөө
138  |  2023-01-31
Төв: Хамтран ажиллах төлөвлөгөө баталлаа
142  |  2023-01-30
 
 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН МЭДЭЭ /www.shuukh.mn/